ECA: Raport miesięczny za sierpień 2019 r. wraz z danymi finansowymi:

2019-09-25 15:18
publikacja
2019-09-25 15:18
Zarząd UHY ECA S. A. przekazuje raport miesięczny za sierpień 2019 r. wraz z danymi finansowymi:
1) Informacje ogólne - tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym
W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.
2) Realizacja celów emisji.
W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.
3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 31 sierpnia 2019 r.:
W systemie EBI:
21/2019 Raport miesięczny za lipiec 2019 r. wraz z danymi finansowymi
20/2019 Raport okresowy za II kwartał 2019 r
W systemie ESPI:
16/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych KOFAMA Koźle S.A.
15/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Kancelaria Medius S.A.
14/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.
13/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych MZN Property S.A.

4) Kalendarz inwestora
Zgodnie z przyjętym harmonogramem publikacji raportów okresowych, w dniu 12.08 br. Emitent opublikował raport okresowy za II kwartał 2019r.
Zgodnie z Uchwałą nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UHY ECA S. A. z dnia 26 czerwca 2019 r. Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,03 zł za akcję dnia 02 września 2019 r.
Nadchodzące wydarzenia:
Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikacji raportów w 2019 roku, raport okresowy za III kwartał br. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2019 r.
5) Wynik finansowy za sierpień 2019 r.
Grupa kapitałowa UHY ECA w sierpniu 2019 r. wypracowała 1, 56 mln. zł. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym zysk ze sprzedaży na poziomie 244 tys. zł. Zysk netto w sierpniu wyniósł 239 tys. zł.
W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły 1,08 mln zł, przy zysku ze sprzedaży na poziomie 365 tys. zł. Zysk netto w sierpniu 2018 r. wyniósł 366 tys. zł. Narastająco na koniec sierpnia 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 10,4 mln zł, a zysk netto 1,1 mln. zł. Oznacza to wzrost wyniku finansowego netto Grupy o 38 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane.
Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych.
Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki