Dzięki obniżce składek ZUS małe firmy zaoszczędzą 15 mld zł w 10 lat

Koszt wprowadzenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne dla małych przedsiębiorców (Mały ZUS+), których przychód w ubiegłym roku nie przekroczył 120 tys. zł, dla sektora finansów publicznych to 14,7 mld w ciągu 10 lat - wynika z OSR do projektu ustawy przygotowanej przez MPiT we współpracy z MF.

(YAY Foto)

Roczny koszt wyniesie ok. 1,2 mld zł na początku obowiązywania ustawy i będzie rosnąć w horyzoncie prognozy do 1,5 mld zł. Główny koszt dla sektora poniesie FUS.

Z proponowanego w projekcie ustawy rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których wysokość przychodu w roku ubiegłym nie przekroczyła kwoty 120 tys. zł. W ich przypadku wysokość podstawy wymiaru składek będzie uzależniona od połowy przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym, skorygowanych o liczbę dni prowadzenia działalności.

Projektowana zmiana może objąć ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców.

Ustawodawca nie wyklucza, że graniczna kwota przychodu będzie mogła w przyszłości ulec zmianie.

"(...) Ewentualna ustawowa zmiana w tym zakresie uzależniona będzie jednak od wcześniejszej, pogłębionej analizy wielu istotnych czynników ekonomicznych, takich jak np. poziom inflacji czy przeciętne miesięczne wynagrodzenie" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca spełni powyższy wymóg przychodu, podstawa wymiaru składek na jego ubezpieczenia społeczne obliczana będzie według obecnie obowiązujących zasad.

Obniżone składki będą mogły być opłacane maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.

Planowane wejście w życie większości zapisów ustawy to 1 stycznia 2020 r.

W komunikacie prasowym dotyczącym małego ZUS-u plus Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to ok. 1,3 mld zł rocznie i kwota ta pozostanie w kieszeniach przedsiębiorców.

Chęć korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca stycznia, a nie, jak dotychczas, w ciągu 7 dni od 1 stycznia.

"Chcemy, by ustawa weszła w życie z początkiem przyszłego roku. Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 roku wynosił średnio 7 tys. zł, a dochód – 3 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 474 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne" – powiedziała cytowana w komunikacie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Minister podkreśliła, że projekt ten jest realizacją jednego z punktów tzw. Pakietu dla Przedsiębiorców, który został przedstawiony w kampanii wyborczej i dodała, że nowe regulacje pozwolą najmniejszym przedsiębiorcom przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na inwestycje, rozwój swoich firm czy konsumpcję.

"Wzrośnie też ich dochód rozporządzalny. To wszystko pozytywnie wpłynie na popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, a także aktywność zawodową w naszym kraju" - informuje Emilewicz.

Z kolei wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak wskazuje w komunikacie, że propozycja przygotowana w resorcie przedsiębiorczości i technologii istotnie ulży najdrobniejszym przedsiębiorcom.

"Spodziewamy się wzrostu przeżywalności najmniejszych firm, dla których moment przechodzenia na pełną składkę dotychczas był krytyczny. Nasz projekt utrzymuje mechanizmy, które pozwalają korzystającym z ulgi wypracować staż wymagany do emerytury. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury czy renty" - dodaje Niedużak.

Obecnie obowiązuje tzw. Mały ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od początku obowiązywania ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 186 tys. osób.

Według resortu Przedsiębiorczości i Technologii, przedstawiciele przedsiębiorców sugerowali jednak poszerzenie grupy beneficjentów tego rozwiązania. Zgłaszali też postulat powiązania wysokości składek z dochodem, który lepiej niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy. Mały ZUS plus obniży składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.

tus/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
16 10 sztos1

kolejna burza w szklance wody . Proste zasady proponuje od lat przychód roczny mniejszy niż 200000 lub dochód mniejszy niż 40000 pln i składka roczna [ ROCZNA ] 1600 PLN CZYLI 400 PLN ... NA KWARTAŁ . Tyle samo co KRUS. Oni mogą to czego inni nie . No i niech mi nikt nie pie...li o tym , że będę miał niską emeryturę czy coś w tym stylu .

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
21 11 sztos1

" Dzięki obniżce składek ZUS małe firmy zaoszczędzą 15 mld zł w 10 lat " Zatem 150 mld w 100 lat . Fenomenalne wręcz .

! Odpowiedz
3 3 sztos1

ooooo minusujący się z tym nie zgadzają zatem idąc za ciosem 300 miliardów za 200 lat

! Odpowiedz
27 9 greatmongo

Nie wierze, ze to przejdzie w sensownej formie. Beda takie ograniczenia, ze przejdzie moze 1% firm.

Nie mowiac juz o tym, ze 10 tys obrotu wyklucza male sklepy. Wlasciwie to jest opcja dla rzemieslnikow

! Odpowiedz
48 8 specjalnie_zarejestrowany2

Portal ekonomiczny nie powinien bezmyślnie powielać kłamstw pap-pis.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.