PIT 2023

Dynamiczny rozwój i produkt z globalnym potencjałem. Zainwestuj w SEDIVIO SA

2023-11-06 07:50
publikacja
2023-11-06 07:50

Od 2018 roku, kiedy w życie wprowadzone zostały wymagania RODO, na rynku pojawia się coraz więcej aktów prawnych nakładających kolejne wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania (np. NIS2, DORA). Wiele z nich dotyczy sposobu, w jaki firma powinna zarządzać projektami i zmianami – autorski system stworzony przez spółkę SEDIVIO SA pozwala zaadresować te wymagania. Spółka ocenia, że narzędzie ma globalny potencjał komercjalizacji. Aby maksymalnie go wykorzystać, konieczne jest szybkie ukończenie pełnej wersji systemu i rozpoczęcie jego sprzedaży. I to właśnie głównie w tym celu SEDIVIO SA  udostępniło emisję akcji, dając wszystkim zainteresowanym szansę na inwestycję w producenta obiecującego narzędzia w dynamicznie rozwijającej się branży bezpieczeństwa informacji.

Dynamiczny rozwój i produkt z globalnym potencjałem. Zainwestuj w SEDIVIO SA
Dynamiczny rozwój i produkt z globalnym potencjałem. Zainwestuj w SEDIVIO SA
/ Materiały prasowe

Od 2018 roku, kiedy w życie wprowadzone zostały wymagania RODO, na rynku pojawia się coraz więcej aktów prawnych nakładających kolejne wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania (np. NIS2, DORA). Wiele z nich dotyczy sposobu, w jaki firma powinna zarządzać projektami i zmianami – autorski system stworzony przez spółkę SEDIVIO SA pozwala zaadresować te wymagania. Spółka ocenia, że narzędzie ma globalny potencjał komercjalizacji. Aby maksymalnie go wykorzystać, konieczne jest szybkie ukończenie pełnej wersji systemu i rozpoczęcie jego sprzedaży. I to właśnie głównie w tym celu SEDIVIO SA  udostępniło emisję akcji, dając wszystkim zainteresowanym szansę na inwestycję w producenta obiecującego narzędzia w dynamicznie rozwijającej się branży bezpieczeństwa informacji.

Według autorów raportu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i IDC Polska rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce w 2023 r. wzrośnie rok do roku o 15,2%. Wydatki napędzane będą przede wszystkim przez zagrożenia wynikające z sytuacji geopolitycznej, przez rosnące potrzeby będące efektem transformacji cyfrowej oraz przez nowe regulacje i zwiększające się ryzyko ataków ransomware.

- Kierunek przyjęty przez kluczowe organy Unii Europejskiej (a także przez wiele rządów spoza obszaru europejskiego) zdaje się być jasny – pojawiać się będą prawdopodobnie kolejne regulacje mające za zadanie wzmacnianie ochrony danych. Dotykać będą one w szczególności, lecz nie tylko, rynków regulowanych i takich, w których liczba danych wrażliwych jest szczególnie duża, jak finanse, telekomunikacja, czy opieka zdrowotna. A to z kolei wymusi na biznesie konieczność dostosowania się do tych wymagań. I właśnie tutaj widzimy olbrzymi potencjał biznesowy, zarówno dzięki naszemu systemowi Cyrima, jak i usługom doradczym z obszaru bezpieczeństwa informacji, które jako SEDIVIO będziemy świadczyć – komentuje Jakub Budziszewski, Prezes Zarządu SEDIVIO SA.

Produkt z potencjałem

Standardowa ścieżka zapewnienia bezpieczeństwa procesów wytwórczych w średnich i dużych przedsiębiorstwach oparta jest o usługi doradcze, często bardzo kosztowne. Nie ma na rynku produktu, który adresowałby ten problem holistycznie w zautomatyzowany sposób, tak jak robi to system opracowany przez SEDIVIO SA o nazwie Cyrima. A to przekłada się na konkretne oszczędności dla użytkowników.

Materiał partnera


Istotną funkcjonalnością rozwijaną w ramach Cyrimy jest również ekosystem dostawców usług z zakresu bezpieczeństwa informacji, którzy wykorzystują nasze rozwiązanie jako półautomatyczny silnik sprzedaży swoich usług. Cyrima uświadamiając klientowi zakres wymaganej pracy, jej złożoność i konsekwencje pominięcia poszczególnych zadań – będzie generować popyt na zapytania, które w spontaniczny sposób nie pojawiłyby się na rynku.
W oparciu o wiedzę zdobytą podczas realizacji Cyrimy SEDIVIO SA także samodzielnie będzie świadczyć usługi doradcze z obszaru bezpieczeństwa informacji.
Wczesna wersja rozwojowa systemu została już przedstawiona pierwszym użytkownikom (tzw. early adopters) zainteresowanym jej wykorzystaniem, np. firmie Cash Director.

Materiał partnera

SEDIVIO SA planuje skalować projekt i pozyskać pierwszych klientów dla Cyrimy z rynków zagranicznych (w ramach UE). Celem jest pozyskanie do końca 2025 roku min. 200 klientów dla systemu Cyrima, z czego około 50% spoza rynku polskiego. Spółka planuje dalej rozwijać produkt tak, by odpowiadał zmieniającym się warunkom rynkowym i legislacyjnym.

https://www.youtube.com/watch?v=CkpKYqAIkhE&

Więcej informacji na temat systemu Cyrima, w tym w szczególności na temat planów komercjalizacji narzędzia, SEDIVIO SA udostępnia w Dokumencie Ofertowym opublikowanym w związku z trwającą ofertą nowych akcji, dostępnym na stronie internetowej relacji inwestorskich spółki.

Dynamiczne wzrosty przychodów

Nad rozwiązaniem Cyrima zespół SEDIVIO SA pracuje od 2021 roku. Rozwój produktu był możliwy dzięki dynamicznym wzrostom przychodów z podstawowej działalności spółki, jaką jest dostarczanie specjalistów IT na potrzeby projektów realizowanych w obszarze e-zdrowia. Spółka świadczy te usługi głównie na potrzeby podmiotów z sektora publicznego, przede wszystkim rządowego Centrum e-Zdrowia. Z tego źródła pochodzi około 80% przychodów SEDIVIO SA, które w 2022 roku przekroczyły 11,5 miliona złotych.

- Przyjęta przez nas we wrześniu tego roku strategia rozwoju na kolejne dwa lata zakłada nie tylko dynamiczny rozwój w obszarze bezpieczeństwa informacji, zarówno poprzez komercjalizację Cyrimy, jak i świadczenie usług doradczych, lecz także dalsze umacnianie naszej podstawowej działalności. Eksperci prognozują znaczny wzrost rynku e-zdrowia w skali światowej, ambitne są też plany polskiego Ministerstwa Zdrowia w zakresie cyfryzacji tego sektora. Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie umacniać naszą pozycję zaufanego partnera IT w tego rodzaju projektach, co może przełożyć się na dalszy dynamiczny wzrost przychodów – komentuje Jakub Budziszewski, Prezes Zarządu SEDIVIO SA.

Zainwestuj w SEDIVIO SA!

Aby zwiększyć szanse na komercyjny sukces narzędzia Cyrima, konieczne jest planowe zakończenie prac projektowych nad systemem, które umożliwi wejście na rynek w czasie, kiedy potrzeby klientów będą największe.

Do tej pory spółka SEDIVIO pokrywała koszty prac projektowych głównie ze środków własnych generowanych z bieżącej działalności operacyjnej.

Spółka zdecydowała się na emisję akcji, której głównym celem jest przyspieszenie rozwoju oprogramowania Cyrima oraz usług z nim powiązanych (na co przeznaczy ok. 3.500.000 zł), a także finansowanie rozwoju podstawowej działalności Spółki (około 533.000 zł). Emisja pozwoli bowiem na pokrycie kosztów realizacji projektu Cyrima (na przestrzeni ostatniego roku wynosiły średnio 177 300 zł miesięcznie).

26 października 2023 roku SEDIVIO SA opublikowała Dokument Ofertowy, który można przeczytać na stronie internetowej relacji inwestorskich spółki.

Pierwszy termin składania zapisów przypada na 3-8 listopada 2023 r. i związany jest z preferencją przydziału akcji (polegającą na “kto pierwszy złoży zapis”) inwestorom, którzy złożą i opłaca zapisy wyżej wskazanych datach. 

Drugi termin przyjmowania zapisów to 9-13 listopada 2023 r. Zapisy złożone w tych dniach nie zostaną objęte preferencją przydziału, przydział w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Spółka planuje przydział akcji na 15 listopada 2023 r. Jeżeli w pierwszym terminie objęte zostaną wszystkie oferowane akcje tj. 366.666 sztuk, termin przyjmowania zapisów ulegnie odpowiednio skróceniu. 

Cena emisyjna akcji wynosi 10,00 zł.

Zapisy na akcje przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem Koordynatora Oferty DM BOŚ SA.

Wejdź na stronę inwestycja.sedivio.com, dowiedz się więcej i zainwestuj w SEDIVIO!

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki SEDIVIO SA („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki. Oferowanie akcji Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym opublikowanym w związku z ofertą publiczną Akcji („Oferta”) („Dokument Ofertowy”) na stronie internetowej Emitenta (https://www.sedivio.com) i dodatkowo na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej https://www.bossa.pl. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w Dokumencie Ofertowym „Czynniki ryzyka”, w tym ryzyko nieosiągnięcia przez Spółkę celów strategicznych wskazanych w Dokumencie Ofertowym.  

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje. 

Zapisy na Akcje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA. Źródło:Materiał partnera
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki