REKLAMA

Brak pieniędzy na czynsz, media czy opał? Dodatek mieszkaniowy może pomóc, ale nie przysługuje wszystkim

2023-02-13 06:00
publikacja
2023-02-13 06:00

Dodatek mieszkaniowy to wsparcie finansowe dla rodzin, które mają kłopoty z uregulowaniem bieżących opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości. Pieniądze mogą otrzymać zarówno właściciele lokalu, jak i osoby wynajmujące. Przeanalizowaliśmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy.

Brak pieniędzy na czynsz, media czy opał? Dodatek mieszkaniowy może pomóc, ale nie przysługuje wszystkim
Brak pieniędzy na czynsz, media czy opał? Dodatek mieszkaniowy może pomóc, ale nie przysługuje wszystkim
fot. Margy Crane / / Shutterstock

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

W przypadku kłopotów z opłaceniem miesięcznych wydatków związanych z nieruchomością warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi dodatku mieszkaniowego, który przysługuje po spełnieniu łącznie następujących trzech warunków:

 • należy posiadać tytuł prawny do domu jednorodzinnego lub mieszkania (prawo własności, spółdzielcze własnościowe, spółdzielcze lokatorskie, wynajem lub podnajem mieszkania na umowę, orzeczenie sądu o przysługującym lokalu zastępczym lub socjalnym),
 • powierzchnia domu lub mieszkania nie może być większa niż wartość określona w ustawie,
 • trzeba spełnić kryteria dochodowe.

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, muszą uzyskiwać dochody na określonym poziomie. W okresie trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniający do otrzymania świadczenia nie może być wyższy niż:

 • 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie wieloosobowym.

GUS opublikował najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej na początku lutego. Wynika z niego, że średnia w wymienionym sektorze w ubiegłym roku była na poziomie 6346,15 zł. Oznacza to, że zgodnie z przepisami ustawy w 2023 roku miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć:

 • 2538,46 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1903,85 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Przepisy ustawy o dodatku mieszkaniowym mówią, że rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć wskaźniki procentowe przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Limity powierzchni lokalu a dodatek mieszkaniowy

Oprócz kryteriów dochodowych ustawodawca przewiduje również limity dotyczące metrażu mieszkania lub domu. Powierzchnia uprawniająca do świadczenia uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu.

Wnioskodawcy mogą otrzymać dodatkowe pieniądze na pokrycie opłat nawet w sytuacji, gdy przekraczają powierzchnię normatywną. Jednak nie może to być więcej niż 30 proc. lub 50 proc. - w niektórych przypadkach. Powiększona powierzchnia normatywna o 50 proc. uprawniająca do dodatku mieszkaniowego ma zastosowanie, jeżeli łączna powierzchnia wszystkich pokoi i kuchni w budynku nie przekracza 60 proc. podanej wartości.

Limity powierzchni uprawniającej do dodatku mieszkaniowego

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna

Maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku

Powiększona  powierzchnia maksymalna uprawniająca do dodatku

1 osoba

35 mkw.

45,5 mkw.

52,5 mkw.

2 osoby

40 mkw.

52 mkw.

60 mkw.

3 osoby

45 mkw.

58,5 mkw.

67,5 mkw.

4 osoby

55 mkw.

71,5 mkw.

82,5 mkw.

5 osób

65 mkw.

84,5 mkw.

97,5 mkw.

6 osób

70 mkw.

91 mkw.

105 mkw.

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie www.gov.pl

Jeżeli w gospodarstwie domowym jest więcej niż 6 osób, to każda dodatkowa osoba oznacza dodatkowe 5 mkw. do powierzchni normatywnej.

Natomiast gdy w lokalu zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością lub poruszająca się na wózku inwalidzkim, lub potrzebuje osobnego pokoju dla siebie, powierzchnię normatywną należy powiększyć o 15 mkw.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek w wysokości:

 • 15 proc. dochodów rodziny w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12 proc. dochodów rodziny w gospodarstwie od 2 do 4-osobowym,
 • 10 proc. dochodów rodziny w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Zgodnie z przepisami ustawy do wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Należą do nich m.in.: 

 • czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Dokumenty o przyznanie dodatku mieszkaniowego przeważnie składa się w ośrodku pomocy społecznej odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o dodatkowe środki.

Plik dokumentów powinien zawierać: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklarację o dochodach, dokumenty, które potwierdzają powierzchnię użytkową albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu, oraz rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy. 

Jeżeli gmina nie przyzna dodatku, wnioskodawca może złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Takie pismo należy złożyć w urzędzie gminy albo ośrodku pomocy społecznej w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Źródło:
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (3)

dodaj komentarz
bartoszw1973
Przykład patoregulacji - patrzą tylko na dochód a nic nie ma o koszcie wynajmu. Przykład: singiel w małej miejscowości dochód 2500, koszt wynajęcia kawalerki 1000, spełnia kryterium dochodowe więc może ubiegać się o dodatek. Inny singiel mieszkający w Warszawie, dochód 3000, koszt wynajęcia kawalerki 2000 za dużo zarabia żeby ubiegać Przykład patoregulacji - patrzą tylko na dochód a nic nie ma o koszcie wynajmu. Przykład: singiel w małej miejscowości dochód 2500, koszt wynajęcia kawalerki 1000, spełnia kryterium dochodowe więc może ubiegać się o dodatek. Inny singiel mieszkający w Warszawie, dochód 3000, koszt wynajęcia kawalerki 2000 za dużo zarabia żeby ubiegać się o dodatek. Idiokracja.
yypan
No i czego tu nie zrozumiał???
sibidi
Popatrz, żyję w za dużym metrażu na osobę,

Powiązane: Budżet rodziny

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki