REKLAMA

DROZAPOL: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.08.2020 r.

2020-08-19 16:32
publikacja
2020-08-19 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
12_2020_z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12_2020_z2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-19
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.08.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki Drozapol-Profil S.A (dalej Emitent) przekazuje w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 13.08.2020 r. załączniki do uchwał nr 10 (Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z działalności w 2019 roku) oraz 19 (Przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13.08.2020 r.

Pozostała treść przedmiotowego raportu bieżącego pozostaje bez zmian.
Załączniki
Plik Opis
12_2020_z1.pdf12_2020_z1.pdf Polityka wynagrodzeń DROZAPOL-PROFIL SA ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
12_2020_z2.pdf12_2020_z2.pdf Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej za 2019 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-19 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki