REKLAMA

DREWEX S.A.: korekta raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 27 lipca 2020

2020-09-24 15:54
publikacja
2020-09-24 15:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020 k
Data sporządzenia: 2020-09-24
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
korekta raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 27 lipca 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje o dokonaniu korekty pomyłek zawartych w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., który to raport zawiera informacje o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020.
W raporcie bieżącym błędnie wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad uchwałami od nr 1 do nr 16. W raporcie bieżącym błędnie wskazano, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad w/w uchwałami wyniosła 10.000. W raporcie bieżącym powinno być wskazane, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad w/w uchwałami wyniosła 5.000.
Jednocześnie, w raporcie bieżącym nie wskazano liczby akcji i głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą nr 17. W związku z powyższym, Zarząd uzupełnia raport bieżący o następującą informację:
„Po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą nr 17 zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił
on jego wyniki:
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 5.000 , co stanowi 0,269905533 % w kapitale zakładowym Spółki;
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 10.000 głosów;
− za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów;
− nikt nie głosował przeciwko;
− nikt nie wstrzymał się od głosu;
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 17 została podjęta w głosowaniu jawnym.”
Ponadto, Zarząd informuje, że w głosowaniu nad uchwał nr 7 udzielającą absolutorium Panu Pawłowi Paluchowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu uczestniczył jedynie Pan Paweł Paluchowski pomimo iż zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz spółki publicznej nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika brać udziału w głosowaniu udzielającym mu absolutorium.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-24 Paweł Paluchowski Prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe w rachunkiem walutowym i premią pieniężną

Tanie konto firmowe w rachunkiem walutowym i premią pieniężną

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki