REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 sierpnia 2022 r.

2022-08-31 13:12
publikacja
2022-08-31 13:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-31
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 sierpnia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1983, z późn. zm.), Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2022 roku.

Akcjonariusz: Groupe Belleforet S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu
Liczba posiadanych akcji na WZA: 14.155.941 (słownie: czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden)
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 14.155.941 (słownie: czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden)
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 68,52%
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 55,41%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander
Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.733.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące)
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.733.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące)
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 8,39%
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 6,78%

Akcjonariusz: Jarosław Szanajca
Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.454.050 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt)
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.454.050 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt)
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 7,04%
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 5,69%

Akcjonariusz: Grzegorz Kiełpsz
Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.280.750 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt)
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.280.750 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt)
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 6,20%
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 5,01%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
2022-08-31 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki