REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. na dzień 24 czerwca 2022

2022-05-26 18:42
publikacja
2022-05-26 18:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1.__Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_S.A._na_24.06.2022.docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_S.A.docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
I._Zalacznik_do_uchwaly_nr_18_6_2022_-_Statut_DINO_POLSKA_S.A._-_proponowany.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
II._Statut_DINO_POLSKA_S.A._obecne_brzmienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Announcement_on_convening_an_Ordinary_Shareholder_Meeting_of_DINO_POLSKA_S.A._on_24.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Draft_resolution_of_Ordinary_Shareholders_Meeting_of_DINO_POLSKA_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
I._Attachment_to_resolution_No._18_6_2022_-_Articles_of_Association_DINO_POLSKA_SA_-_proposal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
II._Articles_of_Association_DINO_POLSKA_S.A._-_current_wording.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 6 / 2022 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. na dzień 24 czerwca 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "DINO POLSKA" S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki - sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 24.06.2022.docx.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 24.06.2022.docx.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 24.06.2022
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A.docx.pdf2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A.docx.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A.
I. Załącznik do uchwały nr 18 6 2022 - Statut DINO POLSKA S.A. - proponowany.pdfI. Załącznik do uchwały nr 18 6 2022 - Statut DINO POLSKA S.A. - proponowany.pdf Załącznik do uchwały nr 18 6 2022 - Statut DINO POLSKA S.A. - proponowane brzmienie
II. Statut DINO POLSKA S.A. obecne brzmienie.pdfII. Statut DINO POLSKA S.A. obecne brzmienie.pdf Statut DINO POLSKA S.A. obecne brzmienie
1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.06.2022.pdf1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.06.2022.pdf Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 24.06.2022
2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A.pdf2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A.pdf Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A
I. Attachment to resolution No. 18 6 2022 - Articles of Association DINO POLSKA SA - proposal.pdfI. Attachment to resolution No. 18 6 2022 - Articles of Association DINO POLSKA SA - proposal.pdf Attachment to resolution No. 18 6 2022 - Articles of Association DINO POLSKA SA - proposed wording
II. Articles of Association DINO POLSKA S.A. - current wording.pdfII. Articles of Association DINO POLSKA S.A. - current wording.pdf II. Articles of Association DINO POLSKA S.A. - current wording

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Current
Report no. 6/2022 - Convening an Ordinary Shareholder Meeting</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">of
DINO POLSKA S.A. to be held on 24 June 2022</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pursuant
to art. 399 § 1 and art. 395 § 1 of the Commercial Company</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Code,
the Management Board of "DINO POLSKA" S.A. ("Company") hereby</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">convenes
an Ordinary Shareholder Meeting of the Company to be held on</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">24<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
June 2022 at 10:00 a.m. in Krotoszyn in Company's registered office - in
the conference room next to </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">the
offices of the Company's Management Board located at ul. Ostrowska </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">122,
63-700 Krotoszyn.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">The
Company hereby encloses the full text of the announcement and the</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">draft
resolutions that are to be discussed at the meeting.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Legal
basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings -</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">current
and periodic information and § 19.1 (1) and (2) of the</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Regulation
of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">periodic
information provided by issuers of securities and on</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">conditions
under which information required by legal regulations of a</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">third
country may be recognised as equivalent.</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Izabela Biadała Członek Zarządu
2022-05-26 Michał Krauze Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki