REKLAMA

DGA: Powołanie Członków Zarządu na okres nowej kadencji

2023-06-30 15:07
publikacja
2023-06-30 15:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_15.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-30
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Powołanie Członków Zarządu na okres nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DGA S.A. informuje, że w związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku powołało Zarząd na okres nowej kadencji w składzie:

1. Pan Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu,
2. Pani Anna Szymańska - Wiceprezes Zarządu,

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się życiorysy zawodowe członków Zarządu powołanych na okres nowej kadencji.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB_15.pdfZałącznik do RB_15.pdf Informacje o Członkach Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-30 Błażej Piechowiak Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki