REKLAMA

DETGAMES: Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

2021-11-04 22:20
publikacja
2021-11-04 22:20
Zarząd Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 r., działając na podstawie art. 446, w zgodzie z art. 431 §1 i §2 pkt. 1); art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §8a Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą podjął uchwałę („Uchwała”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (którego wysokość określona jest w §8a Statutu Spółki) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na mocy podjętej Uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł, to jest o kwotę 50 000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez emisję 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie nie mniejszym niż 2,40 i nie większym niż 3,00 zł. Emisja akcji serii E odbędzie się w trybie oferty prywatnej. Akcje będą pokryte wkładem pieniężnym.
Na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 8/2021 akcje serii E będą stanowiły przedmiot ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki