REKLAMA
PIT 2023

DELKO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

2023-11-17 14:59
publikacja
2023-11-17 14:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZA_DELKO_14.12.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZA_Delko_14.12.2023_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_6_ZWZA_DELKO_-_SPRAWOZDANIE_RN_z_dzialalnosci_2022_23.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_16_ZWZA_DELKO-_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2022_23__(002).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-17
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402(1)§ 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. _dalej WZA, WZA DELKO S.A._, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00, w Hotelu L'ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.

Pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załączonych plikach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1,2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o ZWZA DELKO 14.12.2023.pdfOgłoszenie o ZWZA DELKO 14.12.2023.pdf Ogłoszenie o ZWZA Delko S.A.
Projekty uchwał na ZWZA Delko 14.12.2023 wraz z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał na ZWZA Delko 14.12.2023 wraz z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał na ZWZA
załącznik do projektu uchwały nr 6 ZWZA DELKO - SPRAWOZDANIE RN z działalności 2022_23.pdfzałącznik do projektu uchwały nr 6 ZWZA DELKO - SPRAWOZDANIE RN z działalności 2022_23.pdf Sprawozdanie RN z działalności
załącznik do projektu uchwały nr 16 ZWZA DELKO- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022_23_ (002).pdfzałącznik do projektu uchwały nr 16 ZWZA DELKO- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022_23_ (002).pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-17 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2023-11-17 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki