DELKO S.A.: Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2019 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.

2020-04-28 12:56
publikacja
2020-04-28 12:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-28
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2019 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DELKO S.A. z siedzibą w Śremie („Emitent”) informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2019 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. („Raporty roczne”).
Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. przekazanie Raportów rocznych miało nastąpić w dniu 30 kwietnia 2020 r. Zarząd Emitenta, w związku z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Emitenta oraz Grupy kapitałowej DELKO, postanowił o zmianie terminu przekazania Raportów rocznych i wyznaczył nową datę ich przekazania na dzień 13 maja 2020 roku.
Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2020-04-28 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki