REKLAMA

DELKO S.A.: Rejestracja zmian w statucie Spółki

2021-11-05 16:28
publikacja
2021-11-05 16:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_do_raportu_biezacego_nr_12_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_do_raportu_biezacego_nr_12_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-05
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Rejestracja zmian w statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DELKO S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”) informuje, że w dniu 05. listopada 2021 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 05. listopada 2021 roku przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z treści Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. z dnia 22 września 2021 roku. Sąd dokonał zmian w rejestrze w zakresie zmiany treści: §10 UST. 1 PKT 1.16; §17 UST. 2; §18, §24, USUNIĘTO: §20, ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW 21 DO 26, W TEN SPOSÓB, ŻE §21 OZNACZONO JAKO §20; §22 OZNACZONO JAKO §21; §23 OZNACZONO JAKO §22; §24 OZNACZONO JAKO §23; §25 OZNACZONO JAKO §24; §26 OZNACZONO JAKO §25.

Spółka w załączeniu podaje treść dotychczasowych oraz zmienionych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki oraz tekst jednolity statutu spółki uwzględniający opisane wyżej zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 5 pkt 1) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM
z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12_2021.pdfZałącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12_2021.pdf Treść dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 12_2021.pdfZałącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 12_2021.pdf Zmieniony tekst jednolity Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-05 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2021-11-05 Mirosław Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki