REKLAMA

DANKS: Otrzymanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

2017-08-22 18:56
publikacja
2017-08-22 18:56
Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Emitenta, tj. Private Capital spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta punktów przewidujących podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta;
2. skupu akcji własnych Emitenta.
W uzasadnieniu żądania Private Capital sp. z o.o. wskazał, że:
ad. 1 w związku ze zmianami w składzie akcjonariatu Emitenta Private Capital spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie uważa za niezbędne powołanie do składu Rady Nadzorczej osoby reprezentującej akcjonariuszy mniejszościowych. Private Capital sp. z o.o. zobowiązał się przy tym do głosowania za powołaniem do składu Rady Nadzorczej kandydata zgłoszonego przez akcjonariuszy mniejszościowych;
ad. 2 Emitent dysponuje znacznymi środkami, który mogą być przeznaczone na skup akcji własnych, przy czym przeprowadzenie takiego skupu jest w interesie akcjonariuszy Emitenta, gdyż powinno pozytywnie wpłynąć na kurs akcji Emitenta na rynku NewConnect. W ocenie wnioskodawcy uzasadnione jest przeznaczenie na skup akcji własnych nie mniej niż 50 proc. zysku Emitenta za rok 2017.

Przedmiotowe żądanie zostało złożone na podstawie przepisu art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych.
Zarząd Emitenta zobowiązuje się do rozpatrzenia żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta spraw opisanych powyżej, zgodnie ze stosownymi przepisami kodeksu spółek handlowych. Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym opisane powyżej sprawy zostanie przekazana do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zarząd Emitenta wyraża opinię, że zapewnienie w składzie Rady Nadzorczej uczestnictwa przedstawiciela możliwie szerokiego grona akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, jest w interesie Emitenta i wszystkich jego akcjonariuszy.
Zarząd Emitenta wyraża ponadto poparcie dla wniosku o przeprowadzenie skupu akcji własnych Emitenta oraz podziela argumenty wskazane przez Private Capital Spółka z o.o. w uzasadnieniu dla tego wniosku.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika
Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki