Akcjonariat - DANKS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 10 456 497,71 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 15 606 713 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 683 312
Liczba głosów na WZA: 15 606 713 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,86%
Kapitał akcyjny: 1 560 671,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 683 312
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Private Capital sp. z o.o. 4 170 479 (26,72%) 4 170 479 (26,72%) 2017-08-18 -
Akces sp. z o.o. 3 185 000 (20,40%) 3 185 000 (20,40%) 2017-03-17 -
Zając Jacek 1 892 311 (12,12%) 1 892 311 (12,12%) 2017-03-17 DFG
Northern Investments and Trust Polska sp. z o.o. z Atmar sp. z o.o. 1 440 000 (9,22%) 1 440 000 (9,22%) 2017-03-17 -
Investhit sp. z o.o. 995 522 (6,37%) 995 522 (6,37%) 2016-02-29 -
Danks ECDP SA 500 000 (3,20%) 500 000 (0,00%) 2019-03-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-09-20 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 4 000 000
400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2010-11-10 577 057
1 731 171,00
0,10 3,00 4 577 057
457 705,70
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - prawo poboru 1:1 2013-06-26 3 758 428
2 630 899,60
0,10 0,70 8 335 485
833 548,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-10
seria D - prawo poboru 4,168:1 2015-07-22 2 000 000
1 240 000,00
0,10 0,62 10 335 485
1 033 548,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-29
seria E - prawo poboru 1,723:1 2016-11-22 5 271 228
4 216 982,40
0,10 0,80 15 606 713
1 560 671,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-17
seria F - subskrypcja prywatna 2023-11-16 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nowakowski Paweł 641 059 (-414 941) 4,10 (-6,11) 641 059 (-414 941) 4,10 (-6,11) 2019-06-26
Private Capital sp. z o.o. 4 170 479 26,72 4 170 479 26,72 2017-08-18
Berlandise Investments Ltd. 0 (-4 170 479) 0,00 (-26,72) 0 (-4 170 479) 0,00 (-26,72) 2017-07-18
Zając Jacek 1 892 311 (233 581) 12,12 (-3,92) 1 892 311 (233 581) 12,12 (-3,92) 2017-03-17
Northern Investments and Trust Polska sp. z o.o. z Atmar sp. z o.o. 1 440 000 9,22 1 440 000 9,22 2017-03-17
Akces sp. z o.o. 3 185 000 20,40 3 185 000 20,40 2017-03-17
Zając Jacek 1 658 730 16,04 (5,42) 1 658 730 16,04 (5,42) 2017-02-02
Zając Jacek 1 658 730 (79 062) 10,62 (-4,66) 1 658 730 (79 062) 10,62 (-4,66) 2017-02-02
Nowakowski Paweł 1 056 000 10,21 (3,45) 1 056 000 10,21 (3,45) 2017-01-17
Nowakowski Paweł 1 056 000 (66 000) 6,76 (-2,81) 1 056 000 (66 000) 6,76 (-2,81) 2017-01-17
Zając Jacek NWZ 1 579 668 (34 580) 15,28 (0,34) 1 579 668 (34 580) 15,28 (0,34) 2016-11-21
Nowakowski Paweł NWZ 990 000 (384 739) 9,57 (2,31) 990 000 (384 739) 9,57 (2,31) 2016-11-21
Zając Jacek NWZ 1 545 088 (98 880) 14,94 (0,95) 1 545 088 (98 880) 14,94 (0,95) 2016-08-16
Zając Jacek 1 446 208 (26 404) 13,99 (0,26) 1 446 208 (26 404) 13,99 (0,26) 2016-06-28
Zając Jacek 1 419 804 (417 928) 13,73 (1,72) 1 419 804 (417 928) 13,73 (1,72) 2016-02-29
Investhit sp. z o.o. 995 522 9,63 (3,26) 995 522 9,63 (3,26) 2016-02-29
Investhit sp. z o.o. 995 522 6,37 995 522 6,37 2016-02-29
YT Investments sp. z o.o. SKA 294 254 (-305 746) 3,53 (-3,66) 294 254 (-305 746) 3,53 (-3,66) 2015-09-23
Nowakowski Paweł 605 261 7,26 (1,41) 605 261 7,26 (1,41) 2015-09-23
Nowakowski Paweł 605 261 5,85 605 261 5,85 2015-09-23
YT Investments sp. z o.o. SKA WZA 600 000 (-5 368) 7,19 (-0,07) 600 000 (-5 368) 7,19 (-0,07) 2015-06-25
Danks ECDP SA 0 (-1 361 971) 0,00 (-16,33) 0 (-1 361 971) 0,00 2015-06-22
Berlandise Investments Ltd. 4 170 479 26,72 (-23,31) 4 170 479 26,72 (-23,31) 2015-06-19
Berlandise Investments Ltd. 4 170 479 50,03 (9,68) 4 170 479 50,03 (9,68) 2015-06-19
Berlandise Investments Ltd. 4 170 479 (1 361 971) 40,35 (6,66) 4 170 479 (1 361 971) 40,35 (6,66) 2015-06-19
Zając Jacek 1 001 876 12,01 (2,32) 1 001 876 12,01 (2,32) 2015-05-07
Zając Jacek 1 001 876 (162 570) 9,69 (-0,37) 1 001 876 (162 570) 9,69 (-0,37) 2015-05-07
YT Investments sp. z o.o. SKA 605 368 (-400 000) 7,26 (-4,80) 605 368 (-400 000) 7,26 (-4,80) 2015-03-04
Zając Jacek 839 306 (401 612) 10,06 (4,81) 839 306 (401 612) 10,06 (4,81) 2015-02-25
Danks ECDP SA 1 361 971 (879) 16,33 (0,01) 1 361 971 (879) 0,00 2014-11-06
Danks ECDP SA 1 361 092 (6 157) 16,32 (0,07) 1 361 092 (6 157) 0,00 2014-10-14
Berlandise Investments Ltd. 2 808 508 33,69 2 808 508 33,69 2014-10-08
YT Investments sp. z o.o. SKA 1 005 368 (-796 060) 12,06 (-9,55) 1 005 368 (-796 060) 12,06 (-9,55) 2014-09-30
Danks ECDP SA 1 354 935 (151 004) 16,25 (1,81) 1 354 935 (151 004) 0,00 2014-09-30
Danks ECDP SA 1 203 931 (1 192 718) 14,44 (14,31) 1 203 931 (1 192 718) 0,00 2014-09-25
Danks ECDP SA 11 213 (-1 394 155) 0,13 (-16,73) 11 213 (-1 394 155) 0,00 2014-09-24
Danks ECDP SA 1 405 368 (-1 403 140) 16,86 (-16,83) 1 405 368 (-1 403 140) 0,00 2014-09-23
Danks ECDP SA 2 808 508 (1 613 261) 33,69 (19,36) 2 808 508 (1 613 261) 0,00 2014-09-23
Danks ECDP SA 1 195 247 (1 187 551) 14,33 (14,24) 1 195 247 (1 187 551) 0,00 2014-09-23
Danks ECDP SA 7 696 0,09 7 696 0,00 2014-09-19
YT Investments sp. z o.o. SKA 1 801 428 (-400 000) 21,61 (-4,80) 1 801 428 (-400 000) 21,61 (-4,80) 2014-06-24
YT Investments sp. z o.o. SKA 2 201 428 (-300 000) 26,41 (-3,59) 2 201 428 (-300 000) 26,41 (-3,59) 2014-04-30
Zając Jacek 437 694 (-151 264) 5,25 (-1,81) 437 694 (-151 264) 5,25 (-1,81) 2014-04-22
Zając Jacek 588 958 7,06 588 958 7,06 2014-04-22
YT Investments sp. z o.o. SKA 2 501 428 (-400 000) 30,00 (-4,80) 2 501 428 (-400 000) 30,00 (-4,80) 2014-03-11
YT Investments sp. z o.o. SKA 2 901 428 (-670 000) 34,80 (-8,04) 2 901 428 (-670 000) 34,80 (-8,04) 2013-12-10
YT Investments sp. z o.o. SKA 3 571 428 42,84 3 571 428 42,84 2013-09-18
Queros Investments Ltd. 198 000 4,32 198 000 4,32 2011-11-14
Gea Globaleuropean Audit Ltd. 2 808 508 33,69 (33,69) 2 808 508 33,69 (33,69) 2011-10-08
Gea Globaleuropean Audit Ltd. 0 (-3 600 000) 0,00 (-78,65) 0 (-3 600 000) 0,00 (-78,65) 2011-10-08
Truchel, Krzysztof Edward 96 000 2,09 (0,94) 96 000 2,09 (0,94) 2011-05-23
Truchel, Krzysztof Edward 96 000 1,15 96 000 1,15 2011-05-23
Truchel Danuta 96 000 2,09 (0,94) 96 000 2,09 (0,94) 2011-05-23
Truchel Danuta 96 000 1,15 96 000 1,15 2011-05-23
Queros Investments Ltd. 198 000 4,32 198 000 4,32 2011-05-23
Gea Globaleuropean Audit Ltd. 3 600 000 78,65 (35,47) 3 600 000 78,65 (35,47) 2011-04-20
Gea Globaleuropean Audit Ltd. 3 600 000 43,18 3 600 000 43,18 2011-04-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-12-05 Prawo poboru 2067097:1200000
2015-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2015-09-29 Prawo poboru 1667097:400000
2015-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2013-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-09-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-05-29 Prawo poboru 1:1
2012-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2012-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.