REKLAMA
WEBINAR

Czy nadszedł już zmierzch agentów ubezpieczeniowych?

2006-05-26 07:20
publikacja
2006-05-26 07:20
Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje sprzedaż ubezpieczeń przez internet. W internecie można już ubezpieczyć samochód, a także wykupić polisę na życie. Firmy ubezpieczeniowe wychodzą ze słusznego założenie, że każdy sposób jest dobry. Czy oznacza to zmierzch agentów ubezpieczeniowych?

Współpraca towarzystw ubezpieczeniowych z bankami

Najskuteczniejsza w pozyskiwaniu klientów przez internet jest współpraca z bankami, które udostępniają towarzystwom ubezpieczeniowym swoje serwisy często odwiedzane przez klientów ze względu na konto. I tak np. Warta sprzedaje polisy poprzez strony internetowe Kredyt Banku. mBank, największy w kraju bank internetowy (800 tys. klientów, milion kont osobistych), pierwszy rozpoczął sprzedaż samochodowych polis Compensy. Właściciele rachunków bankowych w mBanku mogą zakupić polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC, dobrowolne auto casco (AC) oraz NNW. To pierwsza tego typu internetowa oferta w Polsce.

Zarówno WARTA, jak i WARTA VITA oferują także ubezpieczenia on-line na swoich stronach internetowych (www.warta.pl). WARTA VITA rozpoczęła sprzedaż i obsługę polis życiowych przez internet w październiku 2001 r. (jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeń na życie). Natomiast TUiR WARTA zaczęła w lutym 2002 r. sprzedawać przez internet ubezpieczenia majątkowe. Na stronach internetowych klient ma możliwość zawarcia ubezpieczeń majątkowych, życiowych oraz nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. TUiR WARTA SA ma w ofercie on-line cztery ubezpieczenia majątkowe. Trzy produkty dla klientów indywidualnych oraz jeden dla podmiotów gospodarczych. Są to:
- ubezpieczenie kosztów leczenia - WARTA Travel;
- ubezpieczenie mieszkania lub domu - WARTA Mieszkanie;
- ubezpieczenie Assistance - WARTA Moto-Assistance;
- pakietowe ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw - WARTA MiŚ.

Z kolei WARTA VITA oferuje on-line następujące ubezpieczenia na życie:
- Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI-INTERNET (o charakterze oszczędnościowo-ochronnym);
- Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie - INTERNET (o charakterze typowo ochronnym);
- Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne - INTERNET (o charakterze inwestycyjnym).

- Generalnie ubezpieczenia zawierane przez sieć charakteryzują się mniejszą liczbą informacji, które musi podać klient, oraz lepszymi warunkami ubezpieczenia - przekonuje Iwona Mazurek z biura prasowego Warty.

W przypadku ubezpieczeń na życie, w porównaniu z ubezpieczeniami tradycyjnymi, klient uzyskuje do 10% zniżki w Indywidualnym Ubezpieczeniu na Życie i Dożycie XXI-INTERNET i Indywidualnym Ubezpieczeniu Terminowym INTERNET, natomiast przy zakupie Indywidualnego Ubezpieczenia Inwestycyjnego INTERNET zwiększoną o 15% alokację składki w pierwszym roku trwania umowy. W ubezpieczeniach majątkowych oferowanych przez TUiR WARTA SA klienci mają możliwość zakupu pakietu ubezpieczeniowego dla małych i średnich przedsiębiorstw WARTA MiŚ z 10% zniżką.

Jak to się robi przez internet

Procedura sprzedaży ubezpieczeń majątkowych nie sprawia większego kłopotu. Jest podobna na wszystkich stronach www, które oferują ubezpieczenia.

Klient wypełnia wniosek w internecie i opłaca składkę kartą płatniczą. Np. WARTA wystawia na tej podstawie polisę i przesyła pocztą wraz z wnioskiem do klienta w terminie do 7 dni roboczych od daty opłacenia składki i przesłania wniosku elektronicznego za pośrednictwem serwisu internetowego. Klient podpisuje wniosek oraz polisę i odsyła do firmy ubezpieczeniowej.

Dla ubezpieczeń: WARTA MOTO-ASSISTANCE, WARTA MIESZKANIE, WARTA TRAVEL okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się nie wcześniej niż przed upływem 7 dni od daty przesłania wniosku elektronicznego za pośrednictwem serwisu internetowego i opłacenia składki.

Dla ubezpieczenia WARTA MiŚ ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po przesłaniu wniosku elektronicznego za pośrednictwem serwisu internetowego i opłaceniu składki.

PZU w Inteligo

Korzystając z konta Inteligo, można w każdej chwili i z dowolnego miejsca ubezpieczyć się na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU. Przez 24 godziny na dobę i bez żadnych dokumentów możliwe jest ubezpieczenie mieszkania lub zagranicznego wyjazdu. Aby jednak było to możliwe, trzeba mieć założone konto w Inteligo. Wówczas, nie wstając od komputera, można ubezpieczyć:
- mieszkanie (ruchomości i stałe elementy mieszkania) - ubezpieczenie mieszkania;
- podróż (koszty pomocy medycznej udzielanej w przypadku nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania za granicą) - ubezpieczenie Wojażer;
- życie (śmierć ubezpieczonego lub jego współmałżonka) - ubezpieczenie na życie;
- zdrowie (trwała utrata zdrowia lub życia, zarówno w Polsce, jak i za granicą) - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Warunki cenowe można sprawdzić po zalogowaniu w serwisie www. Wystarczy, że we wniosku ubezpieczeniowym klient odpowie na kilka pytań, a kalkulator wyliczy koszt. W momencie zgłaszania szkody nie jest potrzebna umowa ubezpieczenia - wystarczy numer polisy, który znajduje się na formularzu przelewu. Wyjątkiem jest ubezpieczenia na życie, w przypadku którego konieczna jest, wydrukowana z serwisu www, deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. Ale to nie jedyna internetowa propozycja największego polskiego ubezpieczyciela.

W marcu PZU rozpoczął prezentację swojej oferty w pasażach finansowych największych polskich portali internetowych onet.pl i wp.pl, a także portalach finansowych money.pl i bankier.pl. Obejmuje ona promocję najpopularniejszych produktów największej polskiej grupy ubezpieczeniowo-finansowej. Grupa PZU wspólnie z serwisami ekonomicznymi największych polskich portali internetowych onet.pl i wp.pl, a także portalami finansowymi money.pl oraz bankier.pl stworzyła specjalny podserwis poświęcony produktom ubezpieczeniowym. Za jego pośrednictwem klienci mogą zapoznać się z ofertą zabezpieczającą ich najważniejsze potrzeby, a także skorzystać z niej. Serwis ten oferuje ubezpieczenia: życia, zdrowia, mienia, samochodu i podróży, a także długoterminowe oszczędzanie na emeryturę. W ofercie dostępnej za pośrednictwem portali internetowych znalazły się produkty takie jak:
- Bezpieczny Dom - kompleksowe ubezpieczenie mienia, także od skutków nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
- Bezpieczny Czas - atrakcyjne cenowo, terminowe ubezpieczenie na życie;
- IKE PZU - nowoczesna forma zabezpieczenia emerytalnego;
- Otwarty Fundusz Emerytalny "Złota Jesień";
- Opieka Medyczna - nowoczesne ubezpieczenie zdrowotne;
- Minicasco - tanie ubezpieczenie dla właścicieli samochodów, które chroni od najbardziej dotkliwych szkód, tzn. szkody całkowitej, utraty lub kradzieży pojazdu;
- Wojażer - kompleksowe ubezpieczenie na czas podróży.

Przez internet można przystąpić do OFE PZU "Złota Jesień".

Procedura odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznych, szyfrowanych łączy. Z uwagi na ograniczenia prawne dotyczące sposobu zawierania umów dokument wypełniony on-line jest drogą korespondencyjną przesyłany do klienta wraz z kopertą zwrotną. Po złożeniu podpisu klient odsyła umowę, a z powrotem dostaje jej kopię. Osoby obawiające się przesyłania danych elektronicznie mogą skorzystać z mechanizmu pozwalającego na wydrukowanie umowy i odesłanie jej pocztą. Klient może również skorzystać z osobistego kontaktu z przedstawicielem funduszu za pomocą specjalnego formularza kontaktowego.

Osoby należące już do OFE mogą poprzez sieć sprawdzić stan rachunku, dane dotyczące wpłat, zamówić formularze zmian. Internet znakomicie sprawdza się jako forma bieżących kontaktów z członkami OFE. Według przeprowadzonych przez Pentor badań, internet okazał się najwyżej ocenianą formą kontaktu z funduszem.

Polisa z funduszem przez internet

Od niedawna po raz pierwszy można wykupić w mBanku polisę z funduszem przez internet, bez pośrednictwa agenta ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym (nazywane zgodnie z ustawą "ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym") jest jednym z najpopularniejszych ubezpieczeń na całym świecie. Jest przeznaczone dla osób, które chcą w jednym produkcie połączyć ochronę życia i inwestowanie środków w fundusze kapitałowe. Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym składa się z dwóch części:
- ochronnej - zapewniającej wypłatę świadczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej, a po wykupieniu dodatkowych klauzul, także w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu;
- inwestycyjnej - zapewniającej gromadzenie i pomnażanie kapitału w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez GENERALI ŻYCIE TU SA.

Klient samodzielnie decyduje, jaką część składki i na jakie fundusze przeznacza. W każdej polisie z funduszem część składki jest inwestowana, a część przeznaczona na pokrycie ochrony ubezpieczonej osoby. Podobnie jak w przypadku Inteligo, aby złożyć wniosek o polisę ubezpieczeniową z funduszem, należy posiadać eKONTO.

Można nabyć nową polisę lub przenieść dotychczasową, tradycyjną polisę z funduszem do mBanku. To jednak nie jedyne ubezpieczenie oferowane przez ten elektroniczny bank. Wcześniej mBank wraz z COMPENSĄ wprowadził do swojej oferty ubezpieczenie komunikacyjne dostępne przez internet.

Ubezpieczenie samochodowe w mBanku to pierwsze tego typu rozwiązanie na naszym rynku. Wystarczy wybrać jedną z oferowanych opcji, podać informacje o samochodzie, jego użytkowniku oraz dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia, aby dowiedzieć się o kosztach polisy. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość dokonania płatności za zakup ubezpieczenia w ramach usługi mTRANSFER - bezpłatnego przelewu internetowego.

Klienci mBanku mają 10% zniżki. COMPENSA i mBank planują dalej rozwijać współpracę. - Już wkrótce wprowadzimy na rynek kartę cobrandową, a w dalszej przyszłości kolejne produkty bancassurance - mówi Sławomir Lachowski, prezes BRE Banku SA.

W mBanku dostępne są także:
- ubezpieczenie mieszkaniowe;
- NNW;
- podróżne;
- mIKE ubezpieczenie - ubezpieczenie na życie z funduszem w ramach indywidualnego konta emerytalnego.

W tym roku mBank uruchomi supermarket produktów ubezpieczeniowych, pozwalający klientom na porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej. Do tej pory klienci zakupili w mBanku przeszło 10 tys. polis.

Link 4 w sieci

Również LINK4 wprowadził sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych przez internet. Platforma internetowa umożliwia zawarcie ubezpieczenia komunikacyjnego i zakup polisy OC, OC i AC oraz NNW.

Odwiedzając strony internetowe LINK4, klienci mają możliwość złożenia wniosku i zawarcia umowy na wybrany zakres ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie składki, automatycznie wyliczonej przez system dla danego kierowcy i samochodu. Jak podaje towarzystwo, czas potrzebny na ubezpieczenie samochodu przez internet to około 10 minut.

Po zaakceptowaniu oferty, polisa wraz z dokumentami ubezpieczeniowymi jest dostarczana pocztą, pod adres wskazany przez klienta, w ciągu 3 dni roboczych.

Internet vs. agenci?

W internecie szybko rozwija się też oferta ubezpieczeń na życie, które stanowią ponad połowę oferty ubezpieczeniowej, szacowanej na 21 mld zł. Są to ubezpieczenia najbardziej opłacalne zarówno dla ubezpieczycieli, jak i agentów.

Póki co jednak, sprzedaż ubezpieczeń przez internet stanowi ledwie kilka procent tradycyjnej sprzedaży przez sieć agentów. Powodem może być fakt, że mimo ostatniej ofensywy towarzystw ubezpieczeniowych on-line, oferta nadal jest skromna. W Anglii ubezpieczenia sprzedawane bez pośredników stanowią aż 35% rynku. Prognozy na najbliższe lata mówią, że ten udział wzrośnie do 45%, ale w Wielkiej Brytanii (bez pośrednictwa agentów sprzedaje się już co trzecia polisa) ten kanał sprzedaży ubezpieczeń zaczął rozwijać się już w 1985 r. Ba, w wielu firmach polisę ubezpieczeniową można kupić tylko przez internet albo telefon. Agent ubezpieczeniowy jest luksusem, na który mogą sobie pozwolić tylko najbogatsi.

Dopóki w Polsce utrzymanie agenta to koszt kilku złotych na godzinę, proporcja sprzedaży ubezpieczeń raczej się prędko nie zmieni. Około 145 tys. agentów ubezpieczeniowych może więc spać spokojnie. Pośrednicy oraz sprzedaż polis przez dilerów samochodowych i banki bez wątpienia jeszcze długo pozostaną głównymi kanałami dystrybucji. Poza tym ceny polis oferowanych aktualnie w sieci nie są jeszcze tak atrakcyjne. 3-4 telefony do firm ubezpieczeniowych i można znaleźć polisę znacznie (do 60%) tańszą (mówimy o sytuacji bez zniżek). Polska zresztą pod względem formy sprzedaży ubezpieczeń nie odbiega od Unii Europejskiej. W krajach UE sprzedaż przez www to raptem 1,5 do 3%.

Niemniej, zainteresowanie ofertami w internecie jest. Mówią o tym sami agenci, którzy otrzymują e-mailem zapytania typu: "Mam samochód, za kilka dni kończy mi się polisa, proszę o najtańszą ofertę". Dlatego agenci ubezpieczeniowi nie powinni zapominać o tej formie komunikacji. - Internet może być świetnym medium między agentem a klientem, ale polisę lepiej podpisać podczas bezpośredniego kontaktu - mówi Dorota Łazan, agent ubezpieczeniowy. Dodaje, że internet nie musi być konkurentem, ale raczej sprzymierzeńcem w zdobywaniu klienta przez agenta ubezpieczeniowego.

Kazimierz Serwin

Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (19)

dodaj komentarz
~Zuzanna
myślę, że z czasem wszystkie usługi ubezpieczeniowe będą dostępne tylko przez internet. Na pewno nie stanie się to z dnia na dzień, ale z biegiem lat na 100%.
są już dostępne ułatwienia typu zakup karty pomoc czy zgłoszenie szkody.
airjanek82
Bardzo dobrze , że takie firmy jak pzu ida z duchem czasu i wprowadzają różne innowacje, ale trzeba pamiętac też o tych najstarszych klientach, dla wielu z nich ciagle wazna jest kompetentna obsługa w okienku, czy przez telefon.
~allla21
Jeżeli jesteś agentem ubezpieczeniowym poświęć parę minut na wypełnienie tej ankiety

www.wbadanie.pl/ankieta/201625905/

Z góry dziekuję;)
~allla21
Jeżeli jesteś agentem ubezpieczeniowym poświęć parę minut na wypełnienie tej ankiety

www.wbadanie.pl/ankieta/201625905/

Z góry dziekuję;)
~jan.myszkowski
Jestem zawiedziony tym co czytam, to jest wszytko dla ludzi którym się nie chce pracować! Praca to nie siedzenie przy komputerze i stukanie praca to myślenie, szukanie, rozmawianie, doradzanie, analizowanie ofert i wybór właściwej oferty. Tego żaden komputer i internet nie zrobi! Mam zezwolenie wydane przez PUNU na wyko-
nywanie
Jestem zawiedziony tym co czytam, to jest wszytko dla ludzi którym się nie chce pracować! Praca to nie siedzenie przy komputerze i stukanie praca to myślenie, szukanie, rozmawianie, doradzanie, analizowanie ofert i wybór właściwej oferty. Tego żaden komputer i internet nie zrobi! Mam zezwolenie wydane przez PUNU na wyko-
nywanie czynności agenta ubezpieczeniowego i ciesze się z tego, że zawarłem tylko jedną umowę i żadnej prowizji nie otrzymałem. Mało jest chętnych do zawierania umów ubezpieczenia na zycie bo nie ma ku temu podstaw zyciowych. Ludzie ostatnio wolą siedzieć w domu mniej podróżować a pracować za małe pieniadze?
Trzeba zmienic system wynagrodzeń praca dobrze płatna dla kazdego nie tylko dla "wybranych" i musi ponownie pojęcie "pracy" być obowiązkiem każdego. Wtedy każdy bedzie zadowolony.
~blask
Takie tanie panie zatrzymuje u mnie portier.I sa wypraszane.Nic,. co jest tanie jest dobre.
To jest przykre,ale akwizycja ubezpieczeniowa zamienia sie u nas w ( dziadowanie).
~jacek
Ja ostatnio ubezpieczyłem swojego opla u Pani na Półwiejskiej. Tanio i faktycznie bardzo miła, uśmiechnięta kobieta. Przy okazji założyłe konto oszczędnościowe, bo ona w ofercie ma również produkty bankowe. Na pewno jeszcze tam wrócę (...). Polecam.
~POLATACH
przez małe J nieładnie (przeciez debili tu nie ma)
kazdy wie ze agenta trzeba miec do szkod nie do ubezpieczen ale takie nachalne naganianie to wstyd kolego z polwiejskiej czy jak tam
~rytjo
Najwyższy czas skończyć z pobieraniem haraczu.
~agent
Ale mądrala, zobaczymy jak będziesz śpiewał po szkodzie, jak sie okaże, że nie masz pojęcia o swojej polisie.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki