Czy działkę otrzymaną w formie darowizny mogę sprzedać bez podatku?

W 2008 roku otrzymałem w formie darowizny gospodarstwo rolne o powierzchni 14 ha. W akcie notarialnym jest fragment o 5-letnim okresie, w którym nie mogę sprzedać ziemi. Chciałbym jednak w tym roku wydzielić działkę budowlaną 0,5 ha i ją sprzedać. Jakie koszty czekają mnie w urzędach? Czy można je jakoś ominąć?

Niestety, inna możliwość uniknięcia zapłaty podatku nie istnieje. Właściciel nie zapłaci go tylko wówczas gdy odczeka ze sprzedażą pięć lat, licząc od końca roku, w którym ją nabył. Tak więc działkę kupioną w 2008 r. można sprzedać nie prędzej niż 1 stycznia 2014 r.Można ją natomiast sprzedać w zwyczajnym trybie.

W 2010 r. stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1. Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na obszarach określonych w załączniku nr 1, na których rozpoczęto proces inwestycyjny - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, stolarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 0,23 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,71 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł od 1 m2 powierzchni;
2. Od budynków lub ich części:
 • mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a w stosunku do sklepów o powierzchni powyżej 1000 m2 - 19,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w których proces inwestycyjny został zakończony po dniu 1 stycznia 2007 r. położonych na obszarach określonych w załączniku nr 1 - 9,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych - 9,50 zł od 1 m2 powierzchni,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, stolarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego - 16,16 zł od 1 m2 powierzchni,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 5,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3. Od budowli:
 • 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • stadionów sportowych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową - 0,2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.)Przemysław Gogojewicz, Kancelaria Usług Prawnych

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl