REKLAMA

Credit Agricole: prawdopodobieństwo recesji technicznej jest niskie

2022-05-17 13:09
publikacja
2022-05-17 13:09
Credit Agricole: prawdopodobieństwo recesji technicznej jest niskie
Credit Agricole: prawdopodobieństwo recesji technicznej jest niskie
fot. Kazyaka Konrad / / Shutterstock

Prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. recesji technicznej w Polsce jest niskie, choć nie można jej wykluczyć w II poł. 2022 r - wskazali we wtorkowym komentarzu analitycy banku Credit Agricole. Dodali, że ewentualnemu spadkowi PKB nie będzie towarzyszyć pogorszenie na rynku pracy.

Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2022 roku wzrósł o 8,5 proc. rdr wobec wzrostu o 7,6 proc. rdr w IV kw. 2021 r. - wynika z flash szacunku GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w I kw. o 2,4 proc.

Według analityków Credit Agricole do przyspieszenia wzrostu gospodarczego przyczyniły się: wyższy wkład eksportu netto, który był efektem przyspieszenia wzrostu eksportu w porównaniu z IV kw. przy stabilizacji dynamiki importu oraz wyższy wkład konsumpcji będący efektem zwiększonych wydatków towarzyszących napływowi uchodźców z Ukrainy i realizacji odłożonego popytu przez gospodarstwa domowe. Ponadto do większego niż prognozowano wzrostu PKB przyczyniły się zmiany podatkowe związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu oraz niska ubiegłoroczna baza związana z wpływem obostrzeń. "Szacujemy, że w I kw. wkład przyrostu zapasów do PKB, związany w dużym stopniu z dalszą budową zapasów buforowych w przedsiębiorstwach, pozostał znaczący, choć jego poziom obniżył się w porównaniu z IV kw. Szacujemy również, że wkład inwestycji do wzrostu gospodarczego w I kw. obniżył się, do czego przyczyniły się wolniejszy wzrost inwestycji przedsiębiorstw i pogłębienie spadku inwestycji mieszkaniowych gospodarstw domowych wskutek wzrostu stóp procentowych" - napisali. Wskazali, że kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w I kw. do 2,4 proc. wobec 1,8 proc. w IV kw., co wskazuje na przyspieszenie wzrostu gospodarczego.

W ocenie analityków, wtorkowe dane o PKB w I kw. sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla ich wcześniejszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2022 r. (4,1 proc.). "Podtrzymujemy jednak nasz scenariusz, zgodnie z którym w najbliższych kwartałach dynamika PKB ulegnie znacznemu obniżeniu, do czego przyczynią się głównie silny spadek wkładu przyrostu zapasów, spowolnienie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski, a także wyhamowanie wzrostu konsumpcji wskutek dalszego zwiększenia inflacji" - czytamy.

Ich zdaniem, w kolejnych kwartałach utrzyma się wyraźny wzrost poziomu aktywności gospodarczej, co znajdzie odzwierciedlenie w stabilnym, choć wyraźnie wolniejszym niż w I kw. wzroście PKB oczyszczonego z wpływu wahań sezonowych. W ich ocenie prawdopodobieństwo tzw. technicznej recesji (spadku odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu) jest niskie, choć nie można wykluczyć materializacji tego scenariusza w II połowie 2022 r. Zaznaczyli jednak, że ewentualnemu spadkowi PKB nie będzie towarzyszyć silne pogorszenie sytuacji na rynku pracy, co jest kluczowe dla oceny społecznych skutków recesji i ewentualnej reakcji polityki fiskalnej i pieniężnej.

Roczna odsezonowana dynamika PKB w I kw. (9,1 proc. r/r) - jak napisano - była znacząco wyższa od dynamiki oczekiwanej w marcowej projekcji NBP (6,8 proc.). "Stanowi to silne wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w najbliższych miesiącach RPP będzie kontynuować zaostrzenie polityki pieniężnej, a cykl podwyżek stopy referencyjnej zakończy się w III kw. na poziomie 7,0 proc. Dzisiejsze dane o inflacji i PKB są naszym zdaniem pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji" - podsumowano.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ skr/

Źródło:PAP
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (2)

dodaj komentarz
polak1978
Nie ma recesji = nie ma spadku inflacji

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki