3,0000 zł
3,45% 0,1000 zł
Copernicus Securities SA (CRS)

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów Copernicus Securities S.A. na dzień 30.11.2019 r.

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego RB 26/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 3 900 tys. zł na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. („Spółka”) informuje, że zakwalifikował powyższe jako przesłankę do wystąpienia ryzyka trwałej utraty wartości składników aktywów wykazywanych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, w efekcie czego zlecił przeprowadzenie procedury testu na utratę wartości Towarzystwa.
Uwzględniając charakterystykę i profil działalności Towarzystwa, ryzyko związane z karą nałożoną na Towarzystwo przez KNF oraz ryzyko niespełniania przez Towarzystwo wymogów kapitałowych określonych we właściwych przepisach prawa, Zarząd Spółki podjął decyzję o sposobie oszacowania punktowego wartości godziwej kapitałów własnych Towarzystwa, tj. określenie wyniku punktowego wyceny w 50,0 proc. przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych oraz w 50,0 proc. w oparciu o metodę likwidacyjną w sytuacji, gdy Towarzystwo nie będzie mogło kontynuować działalności.
Wyceniający Towarzystwo oszacował wartość godziwą kapitałów własnych tej spółki na dzień 30 listopada 2019 r. na poziomie 13 180 tys. zł. Wartość nominalna jednej akcji na dzień 30 listopada 2019 r. wynosi 100,00 zł. Z kolei wartość z oszacowania jednej akcji wynosi 285,39 zł.
Przeprowadzony test na utratę wartości Towarzystwa wykazał odpowiednio konieczność:
1.w sprawozdaniu jednostkowym Spółki objęcia odpisem z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych w postaci akcji posiadanych przez Spółkę w Towarzystwie o kwotę 19 041 tys. zł, tj. z 30 094 tys. zł do wartości 11 053 tys. zł (obniżenie jednostkowego wyniku za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 listopada 2019 r.);
2.w sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki objęcia odpisem wartości firmy o kwotę 6 445 tys. zł, (obniżenie skonsolidowanego wyniku netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 listopada 2019 r.).
Spółka zastrzega, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 r., których publikacja jest planowana na dzień 22 kwietnia 2020 r.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.