REKLAMA

COMPERIA.PL S.A.: Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów rocznych za 2020 rok

2021-03-05 19:18
publikacja
2021-03-05 19:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów rocznych za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz 757), informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę raportów rocznych za 2020 rok, polegającej na przesunięciu pierwotnie wyznaczonego terminu 10 marca 2021 r. (wskazanego w raporcie bieżącym nr 2/2021) na datę późniejszą, tj. 12 marca 2021 r.
W związku z powyższym, w dniu 12 marca 2021 r. nastąpi przekazanie jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-05 Paweł Szukalski Członek Zarządu Paweł Szukalski
2021-03-05 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki