COMPERIA.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2020 roku

2020-06-26 13:29
publikacja
2020-06-26 13:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Comperia.pl S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r. („ZWZ”):
1. Talnet Holding Limited posiadał 1 089 890 głosów, co stanowiło 43,39% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 25,97% ogólnej liczby głosów;
2. Marek Dojnow posiadał 836 809 głosów, co stanowiło 33,32% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 19,94% ogólnej liczby głosów;
3. Adam Jabłoński posiadał 554 054 głosów, co stanowiło 22,06% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 13,20% ogólnej liczby głosów;

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
2020-06-26 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki