REKLAMA

COLUMBUS ENERGY: Podpisanie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F

2022-05-16 22:23
publikacja
2022-05-16 22:23
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. zawarł ze wszystkimi obligatariuszami obligacji serii F, które zostały wyemitowane przez Columbus na podstawie uchwały Zarządu z dnia 22 czerwca 2021 r. (oraz przydzielone 29 czerwca 2021 r.) ("Obligacje"), porozumienie w rozumieniu art. 7 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (ze zmianami), w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji. Zmiana dotyczy umożliwienia złożenia przez Columbus żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w dowolnym dniu, a nie jak to miało miejsce w pierwotnej wersji warunków emisji Obligacji, wyłącznie na dzień płatności odsetek. W załączeniu Zarząd Columbus przekazuje tekst jednolity zmienionych warunków emisji obligacji serii F.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.”
Załączniki
20220516_222348_0000140653_0000140142.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki