REKLAMA

CI GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 5 września 2022 r.

2022-09-06 10:26
publikacja
2022-09-06 10:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-06
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 5 września 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 września 2022 r. (“NWZ”) byli:

Pan Marek Tymiński, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 53 083 570 z akcji w liczbie 53 083 570. Stanowiło to 54,48 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 29,02 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
ACTIVE OWNERSHIP FUND SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 36 568 931 z akcji w liczbie 36 568 931. Stanowiło to 37,53 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 19,99 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
Pan Mirosław Czarnik, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 6 027 500 z akcji w liczbie 6 027 500. Stanowiło to 6,19 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 3,29 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number: 30/2022


Legal basis: Article 70 point 3 of the act on public
offering


Date: 6 September 2022


Subject: List of shareholders possessing at least 5%
of the votes at Extraordinary General Meeting of CI Games S.A. dated 5
September 2022


The Management Board of CI Games S.A. with a
registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that the
following shareholders held at least 5% of the number of votes at the
Extraordinary General Meeting of the Company which took place on 5th
September 2022 (“EGM”):


Mr. Marek Tymiński, who held 53 083 570 votes at the
EGM based on 53 083 570 shares held. This constituted 54.48 % of the
number of votes at that EGM and 29.02 % of the total number of votes in
the Company;ACTIVE OWNERSHIP FUND
SICAV-FIS SCS with a registered office in Luxembourg, who held 36 568
931 votes at the EGM based on 36 568 931 shares held. This constituted
37.53 % of the number of votes at that EGM and 19.99 % of the total
number of votes in the Company:


Mr. Mirosław Czarnik, who held 6 027 500 votes at the
EGM based on 6 027 500 shares held. This constituted 6.19 % of the
number of votes at that EGM and 3.29 % of the total number of votes in
the Company.


Legal basis: article
70 point 3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public
Companies (Journal of Laws, 2021, item 1983).


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail.


Marek Tymiński – President of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-06 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki