REKLAMA
BADANIE

Bowim: Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

2022-12-22 09:31
publikacja
2022-12-22 09:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-22
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BOWIM S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.12.2022 r. powziął informację o podpisaniu z dniem 21.12.2022 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: „Bank”):
1. Aneksu do Umowy z dnia 28.03.2022 r. wraz z późniejszymi zmianami o wielocelowy limit kredytowy (umbrella) z Bowim S.A. (Kredytobiorca 1) oraz spółkami zależnymi: Passat-Stal S.A. (Kredytobiorca 2), Betstal Sp. z o.o. (Kredytobiorca 3) i Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. (Kredytobiorca 4) podwyższającego łączny limit finansowania o 31.000.000 PLN.
Wraz z podwyższeniem w/w limitu nastąpiło jednoczesne obniżenie o 31.000.000 PLN kwoty limitu przyznanego Emitentowi na podstawie Umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15.02.2021 r. wraz z późniejszymi zmianami opisanego w pkt. 2.
W wyniku zmian, w okresie dostępności każdy Kredytobiorca będzie mógł wykorzystać dostępny limit w następujący sposób:
• Kredytobiorca 1 w rachunkach bieżących, w rachunkach kredytowych, w formie gwarancji bankowych; w formie akredytyw dokumentowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 81.000.000 PLN,
• Kredytobiorca 2 w rachunkach bieżących, w rachunkach kredytowych, w formie gwarancji bankowych; w formie akredytyw dokumentowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 7.800.000 PLN,
• Kredytobiorca 3 w rachunkach bieżących, w rachunkach kredytowych, w formie gwarancji bankowych; w formie akredytyw dokumentowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 200.000 PLN,
• Kredytobiorca 4 w rachunkach bieżących, w rachunkach kredytowych, w formie gwarancji bankowych; w formie akredytyw dokumentowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 10.000.000 PLN,
Łączna kwota wykorzystanych sublimitów dla wszystkich Kredytobiorców nie może przekroczyć 81.000.000 PLN, a w przypadku sublimitów na kredyty w rachunku bieżącym 70.000.000 PLN.
Okres wykorzystania i spłaty limitu został wydłużony do dnia 31.01.2025 r. przy czym okres ważności gwarancji nie może wykraczać poza 30.01.2026 r., a okres rozliczenia akredytyw nie może wykraczać poza 31.07.2025 r.
2. Aneksu zamykającego do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15.02.2021 r. wraz z późniejszymi zmianami obniżającego wysokość dostępnego finansowania o 31.000.000 PLN wraz z jednoczesnym odpowiednim podwyższeniem limitu opisanego w pkt. 1, tak aby łączna kwota obu limitów nie była wyższa niż 81.000.000 PLN.
3. Aneksu do Umowy eFinancing o finansowanie dostawców zawartej w dniu 28.03.2022 r. wraz z późniejszymi zmianami. Okres obowiązywania limitu finansowania został wydłużony do dnia 31.01.2025 r. z ostatecznym terminem spłaty wierzytelności sfinansowanych przez Bank do 02.06.2025 r.

Emitent zobowiązał się do zawarcia aneksu do umowy zastawu rejestrowego zapasów zwiększającego najwyższą sumę zabezpieczenia do kwoty 81.000.000 PLN. Bank jednocześnie odstąpił od zabezpieczenia w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.
Warunkiem podwyższenia i prolongaty limitów jest ujednolicenie ustanowionych zabezpieczeń.

Pozostałe warunki zawartych Aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Niniejszy raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:
- Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 16.02.2021 r.
- Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 05.04.2022 r.
- Raport bieżący nr 11/2022 z dnia 05.04.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-22 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2022-12-22 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki