REKLAMA
WEBINAR

Bowim: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

2023-05-29 14:02
publikacja
2023-05-29 14:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-29
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BOWIM SA z siedzibą w Sosnowcu (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 29 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 6/2023 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby:
1. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę za rok obrotowy 2022 wyniosła 20.452.870,80 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 80/100) tj. 1,20 zł (jeden 20/100) na jedną akcję (bez uwzględnienia akcji własnych). Wyżej wymieniona kwota dywidendy uwzględnia wypłaconą dnia 21 grudnia 2022 r. - w drodze uchwały Zarządu Spółki z dnia 08.11.2022 r. podjętej na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 3 Statutu Spółki - zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 10.226.435,40 zł, tj. 0,60 zł na jedną akcję Spółki. Oznacza to, że w proponowanym przez Zarząd terminie wypłaty dywidendy zostanie wypłacone 0,60 złotego na jedną akcję.
2. Pozostała część zysku w kwocie 83.307.331,14 zł (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 14/100) została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
3. Rada Nadzorcza rekomenduje zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, aby jednorazowo odstąpić od stosowania postanowień uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad "Polityki dywidendowej".

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2022 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-29 Jace Rożek Wiceprezes Zarządu
2023-05-29 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki