REKLAMA

Bioceltix wreszcie debiutuje. Spółka tworzy leki dla zwierząt

2021-11-08 11:26
publikacja
2021-11-08 11:26
Bioceltix wreszcie debiutuje. Spółka tworzy leki dla zwierząt
Bioceltix wreszcie debiutuje. Spółka tworzy leki dla zwierząt
/ GPW

Po udanej emisji publicznej, w której redukcja dla małych inwestorów wyniosła prawie 97 proc., dziś na NewConnect debiutuje wrocławska firma z branży weterynaryjnej Bioceltix SA. Jest to 26. debiut w tym roku na rynku pierwotnym oraz 375 podmiot na nim notowany. Kurs w debiucie wzrósł o 70,7 proc.

W ofercie przeprowadzonej na wiosnę inwestorzy objęli akcje serii G po cenie 20, 50 zł za akcję. W jeszcze wcześniejszej emisji z końca 2020 r. 16 dużych inwestorów objęło akcje serii F po cenie 16,57 zł. Łącznie w ten sposób firma pozyskała prawie 10,9 mln zł.

Bioceltix wywodzi się z firmy założonej w 2016 roku pod nazwą Pracelo sp. z o.o. W lutym 2018 roku spółka zmieniła swoją nazwę na Bioceltix Sp. z o.o., a pół roku później zarejestrowano przekształcenie spółki w spółkę akcyjną.

Bioceltix.com

Celem działalności Bioceltix jest wprowadzanie do obrotu leków dla zwierząt, głównie psów i koni, a w dalszej perspektywie także kotów. Spółka pracuje nad wdrożeniem bezpiecznej dla zwierząt i skalowalnej technologii ALLO-BCLX, która pozwoli na wykorzystanie w terapii allogenicznych (w układzie jeden dawca – wielu biorców) mezenchymalnych komórek macierzystych (dorosłych komórek macierzystych, które mogą różnicować się w komórki kostne, komórki chrząstki oraz komórki tłuszczowe) pochodzących z tkanki tłuszczowej - wskazuje spółka.

Leki oparte o komórki macierzyste mają być stosowane w leczeniu najczęściej występujących chorób o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym, takich jak zmiany zwyrodnieniowe stawów u psów, zapalenia stawów u koni czy też atopowe zapalenie skóry u psów. 

Model biznesowy emitenta zakłada przyszłą sprzedaż partnerom branżowym praw do opracowanych produktów leczniczych, jak również ich produkcji w oparciu o własną wytwórnię działającą w farmaceutycznym standardzie jakości. Sprzedaż praw do produktów może się odbywać na drodze zawierania umów partnerskich, licencyjnych lub dystrybucyjnych. Opracowane przez emitenta produkty będą tym samym dystrybuowane przez partnerów branżowych, posiadających międzynarodowe struktury sprzedaży.

Bioceltix.com

Harmonogram prac związany z rozwojem najbardziej zaawansowanego w badaniach kandydata na lek przewiduje ukończenie fazy bezpieczeństwa w 2021 roku, następnie przeprowadzenie terenowego badania klinicznego w 2022 roku, złożenie do Europejskiej Agencji Leków wniosku o dopuszczenie do obrotu w 2023 roku oraz uzyskanie dopuszczenia do obrotu w 2024 roku.

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego zespół Bioceltixu liczył łącznie 21 osób, spośród których 11 osób odpowiedzialnych było za badania i rozwój.

Debiut odbył się o  godz. 11.30. Spółka jest notowana pod tickerem BCX, a skrócona nazwa to Bioceltix.

MKu

Źródło:
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Newconnect

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki