REKLAMA

Backlog Newagu na najbliższe lata wynosi ponad 1 mld zł dla zamówień podstawowych, 2 mld zł z max. prawami opcji [Wywiad]

2022-10-07 14:30
publikacja
2022-10-07 14:30

Aktualny portfel zamówień Newagu na najbliższe lata wynosi od ponad 1 mld zł dla zamówień podstawowych, do 2 mld zł, uwzględniając maksymalne prawa opcji - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Zbigniew Konieczek.

Backlog Newagu na najbliższe lata wynosi ponad 1 mld zł dla zamówień podstawowych, 2 mld zł z max. prawami opcji [Wywiad]
Backlog Newagu na najbliższe lata wynosi ponad 1 mld zł dla zamówień podstawowych, 2 mld zł z max. prawami opcji [Wywiad]
/ SKM Warszawa

"Kontrakty na najbliższe lata obejmują m.in. dostawy 24 dwusystemowych lokomotyw elektrycznych dla PKP Cargo, 10 wielosystemowych lokomotyw elektrycznych dla PKP Intercity (z opcją zamówienia kolejnych 5 lokomotyw), 8 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 4 dwunapędowych zespołów trakcyjnych dla województwa podkarpackiego, 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla województwa pomorskiego (z opcją zamówienia dodatkowych 29 pojazdów), 5 lokomotyw Dragon dla Rail Capital Partners oraz modernizację 15 lokomotyw spalinowych dla Cargounit. Wartość podpisanych umów tylko dla zamówień podstawowych wynosi ponad 1 mld zł, a uwzględniając maksymalne prawa opcji ich wartość rośnie do 2 mld zł" - powiedział prezes.

Newag w zakładzie w Nowym Sączu produkuje elektryczne oraz spalinowe lokomotywy i pojazdy pasażerskie, tramwaje oraz pojazdy dla metra.

Konieczek pytany, czy jest szansa na pozytywny wynik netto w drugim półroczu odpowiedział: "Spółka kalkuluje każdą ofertę zakładając określoną marżę zysku. W sytuacji dodatniej rentowności zleceń o wysokości ostatecznego wyniku finansowego decyduje w znaczącej mierze wolumen: marże jednostkowe na poszczególnych projektach muszą być w wysokości pokrywającej pozostałe koszty funkcjonowania. Jeżeli wolumen sprzedaży jest mniejszy w danym okresie, to w sposób oczywisty przekłada się na wyniki finansowe. Specyfika rynku produkcji pojazdów szynowych charakteryzuje się stosunkowo wysoką ceną poszczególnych produktów oraz stosunkowo niskim wolumenem sprzedawanych produktów (np. w porównaniu do rynku produkcji pojazdów samochodowych), co wynika przede wszystkim z czasochłonności wytworzenia pojazdu szynowego" - powiedział.

"Powyższe sprawia, że bardzo często harmonogram w danym roku obrotowym przewiduje nierównomierne rozłożenie sprzedaży pojazdów szynowych pomiędzy poszczególne kwartały lub półrocza. W przypadku grupy Newag taka sytuacja miała miejsce wielokrotnie w przeszłości i występuje również w bieżącym roku. (...) W drugim półroczu realizowana będzie większa część sprzedaży przewidzianej na bieżący rok, co w sposób oczywisty będzie determinowało roczne wyniki finansowe" - dodał.

Skonsolidowane przychody Newagu wzrosły w pierwszym półroczu 2022 roku o 2,7 proc. do 360,6 mln zł. EBITDA wyniosła 31,9 mln zł, co oznacza spadek o 52 proc. rdr. W I półroczu grupa odnotowała stratę netto w wysokości 5,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 32 mln zł.

Prezes poinformował, że ceny materiałów powiązanych z cenami stali od kilku miesięcy spadają z wiosennych maksimów.

"Zakupy na realizowane zamówienia realizowana są ze znacznym wyprzedzeniem i po podpisaniu umów z operatorami podpisywane są zamówienia gwarantujące dostawę w wynegocjowanych terminach i ustalonej cenie. Stąd też z jednej strony przesunięcie czasowe pomiędzy datami zagwarantowania cen, a cenami w momencie dostaw, co przy trendzie ostatnich miesięcy wydaje się korzystniejsze. Z drugiej strony zawsze jest jednak ryzyko zakupu w okresie maksymalizacji cen wobec dostawy na spadku choćby na skutek recesji" - powiedział.

"Bardzo zgrubnie ceny materiałów niezbędne do realizacji zleceń można podzielić na dwie grupy: zależne od ceny stali i zależne od sytuacji na rynku komponentów elektronicznych. W pierwszej kategorii mamy od kilku miesięcy spadek cen od wiosennych maksimów, natomiast ceny i dostępność komponentów elektronicznych dyktują m.in. pochodne sytuacji napaści Rosji na Ukrainę, czyli znaczące wydłużenie terminów dostaw poprzez utrudnienia logistyczne, czy też ograniczenia dostępności metali rzadkich" - dodał.

Newag finalizuje obecnie duży program inwestycyjny.

"W bieżącym roku Newag finalizuje największy od kilkudziesięciu lat program inwestycyjny, w ramach którego w ostatnich dwóch latach spółka powiększyła majątek produkcyjny o prawie 100 mln zł. W roku bieżącym Newag wyda kolejne kilkanaście mln zł w ramach inwestycji i modernizacji majątku produkcyjnego" - zapowiedział prezes.

W ramach inwestycji Newag uruchomił m.in. produkcję nadwozi do lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w nowej, wybudowanej kosztem 22 mln zł hali oraz nową linię maszyn do produkcji i naprawy zestawów kołowych.

Spółka kontynuuje wydatki na cele proekologiczne, w tym w szczególności nakłady na instalacje fotowoltaiczne.

"Obecnie jesteśmy w trakcie drugiego etapu rozszerzenia bazy zielonej energii czyli rozbudowy instalacji fotowoltaicznej o następne 2 MW. Do połowy przyszłego roku spółka będzie korzystała z 3 MW energii, która będzie w słoneczne dni całkowicie zabezpieczała potrzeby energetyczne Zakładu.

Newag rozpoczął w 2020 roku montaż pierwszych paneli słonecznych na dachach zakładu w Nowym Sączu.

W pierwszym kwartale br. prezes poinformował PAP Biznes w wywiadzie, że Newag rozważa budowę na swoim terenie w Nowym Sączu instalacji wytwarzającej energię z odpadów za około 580 mln zł netto. Jej uruchomienie byłoby możliwe w 2025 roku.

"W ubiegłym miesiącu Rada Miasta Nowy Sącz podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do rozpoczęcia prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza oraz w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to pierwszy krok w procesie administracyjnym, który stworzy warunki formalno-prawnego do realizacji tego rodzaju inwestycji. Jesteśmy przekonani, iż realizacja tego rodzaju inwestycji w sposób znaczący wsparłaby system zarządzania odpadami w rejonie oraz w sposób istotny wpłynęłaby pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne kluczowych obiektów miasta. Zastrzegamy jednak, że decyzja w zakresie ewentualnego przystąpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji nie została jeszcze podjęta" - powiedział w piątek Konieczek.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki