REKLAMA

BRAND24 S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-30 14:41
publikacja
2023-01-30 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-30
Skrócona nazwa emitenta
BRAND24 S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Brand 24 S.A. [Spółka, Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ["Rozporządzenie"], poda je do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

- skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 28 marca 2023 roku,
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – 30 maja 2023 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 2 października 2023 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – 29 listopada 2023 roku

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz II kwartał roku obrotowego 2023.

Jednocześnie Spółka oświadcza o zamiarze przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-30 Michał Sadowski Prezes Zarządu
2023-01-30 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu
2023-01-30 Bartosz Kozłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki