REKLAMA

BRAND24 S.A.: Liczba klientów Brand 24 w III kwartale 2019 roku

2019-10-04 18:26
publikacja
2019-10-04 18:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-04
Skrócona nazwa emitenta
BRAND24 S.A.
Temat
Liczba klientów Brand 24 w III kwartale 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje informację o działalności handlowej Spółki i spółki zależnej (dalej: "Brand24") w III kwartale 2019 r.

Według danych o sprzedaży na koniec III kwartału 2019 r. Brand24 posiadał 3631 aktywnych klientów, co oznacza, że liczba klientów netto wzrosła o 102 w ujęciu kwartał do kwartału. Natomiast na dzień 30 września 2018 r. liczba aktywnych klientów Brand24 wynosiła 2829.

Na liczbę klientów pozyskanych w raportowanym okresie negatywnie wpłynęły opisane poniżej czynniki:

1. Wstrzymanie oferowania danych z serwisów Facebook oraz Instagram, przy czym Spółka podkreśla, że ww. serwisy nie są kluczowymi kanałami marketingu i sprzedaży Brand24 jako produktu. W II kwartale 2019 r. odpowiadały one za 0,2% wygenerowanej sprzedaży. Po zagregowaniu danych z pełnego miesiąca, Spółka ocenia, że zmiany w dostępności danych z serwisów Facebook oraz Instagram wpłynęły także tymczasowo na inne funkcje produktu, których przywrócenie nastąpiło w drugiej połowie września.

2. Wyniki testu nowego systemu zbierania publicznych wzmianek z platform blogowych, które okazały się niezadowalające. Nowy mechanizm, mimo że zwiększył istotnie ilość wyników prezentowanych w narzędziu, wygenerował nadspodziewane ilości wzmianek klasyfikowanych jako spam (bezwartościowych z perspektywy użytkowników), które zdominowały całościowe wyniki dla wielu kont testowych korzystających z narzędzia. Z tego względu, w drugiej połowie września przywrócona została poprzednia wersja tego mechanizmu. Równocześnie Spółka podkreśla, że tego typu testy nowych rozwiązań są naturalnym procesem poszukiwania metod optymalizacji lejka konwersji, których celem jest poprawa dynamiki sprzedaży.

3. Istotny wzrost aktywności botów, tworzących masowo darmowe konta testowe w platformie Brand24. Czynnik ten występuje od końca czerwca i miał wpływ na tempo nowych wdrożeń produktowych Spółki oraz spowodował konieczność skomplikowania procesu rejestracji konta testowego. Ponadto, utrudniło to również analizowanie efektów poszczególnych wdrożeń, takich jak wspomniany nowy mechanizm monitoringu publicznych wzmianek z blogosfery.

Spółka przewiduje, że spowolnienie tempa przyrostu nowych klientów jest przejściowe. Brand24 wyeliminował szereg czynników obniżających konwersję klientów w III kwartale 2019 r. i jest w trakcie wdrożeń nowych funkcji narzędzia, dzięki którym zamierza przywrócić satysfakcjonujące tempo wzrostu. We wrześniu br. uruchomione zostały nowe narzędzia związane z monitoringiem dedykowane wybranym serwisom. Ponadto w perspektywie do końca br. Spółka planuje wdrożenie funkcjonalności obejmujących nowy filtr antyspamowy, monitoring dedykowanych serwisów oraz nowe funkcjonalności w obszarze raportowania.

Spółka podkreśla również, że priorytetowym czynnikiem oceny tempa jej wzrostu i skali biznesu w tym i kolejnych okresach jest poziom przychodów. Wysokość przychodów za III kwartał 2019 r. zostanie zaprezentowana w ramach skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 r., który opublikowany zostanie 14 listopada 2019 r. Emitent przypomina, iż zgodnie z parametrami programu motywacyjnego jego intencją jest wygenerowanie przez Spółkę ok. 16 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2019 r.

Poziom ARPU (średni przychód miesięczny przypadający na klienta) w III kwartale 2019 r. nie odbiegał od poziomu ARPU w poprzednio zaraportowanym okresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-04 Michał Sadowski Prezes Zarządu
2019-10-04 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki