6,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_17_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do wiadomości, że w dniu 20 listopada br. w wyniku monitoringu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego dostępną pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna powziął informację, iż dnia 19 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie (sygn. akt WA XII Ns- Rej. KRS 67818/19/904 ) dokonał rejestracji zmiany § 20, § 21, § 22 i § 25 Statutu Spółki.
Zmiany Statutu Spółki zarejestrowane przez Sąd przyjęte zostały Uchwałami nr 39/2019, 40/2019 i 41/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r.
Informacja o podjętych uchwałach została opublikowana w raporcie bieżącym nr 8/2019 r. z dnia 18 czerwca 2019 r.
Zarejestrowane zmiany Statutu zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 1 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 17 2019.pdfZałącznik do RB 17 2019.pdf Wykaz zarejestrowanych zmian w Statucie BOŚ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu
2019-11-20 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.