REKLAMA
WAŻNE

BORUTA-ZACHEM S.A.: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności – rozpoczęcie współpracy

2020-09-11 09:59
publikacja
2020-09-11 09:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-11
Skrócona nazwa emitenta
BORUTA-ZACHEM S.A.
Temat
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności – rozpoczęcie współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 11 września 2020 r. Spółka oraz InventionBio Sp z.o.o., (“InventionBio”) podpisały z Perdue Agribusiness LCC (dalej: „Perdue Agribusiness”) Umowę o zachowaniu poufności („Umowa”), w którym Strony wyraziły wolę podjęcia ewentualnej współpracy.

Umowa o poufności została zawarta w związku z możliwością współpracy pomiędzy Stronami w zakresie know-how dotyczącej biorafinerii opartej na biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem mikroorganizmów GRAS, skupiającej się na produkcji / frakcjonowaniu zielonych środków chemicznych oraz produkcji wielofunkcyjnego komponentu paszowego. Opracowane technologie są przedmiotem licznych zgłoszeń patentowych m.in. P.406135, USA. 16/606982, str.421356, str.424555, PCT / IB2018 / 052768, str.425775, PCT / IB2019 / 054480, P-432956, PCT / IB2020 / 051416

Zgodnie z przedmiotową umową Strony będą wymieniać się informacjami mającymi charakter informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości nawiązania współpracy w przyszłości w wyżej wymienionych zakresach.
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie rodzi po żadnej ze Stron zobowiązań finansowych, natomiast jest to pierwszy etap w negocjacjach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej pomiędzy stronami. W przypadku zawarcia takiej umowy Emitent poinformuje o tym odrębnym raportem.

Intencją Stron jest zidentyfikowanie obszarów potencjalnej współpracy. Strony rozpoczęły analizy w zakresie nawiązania wzajemnej współpracy w celu opracowania ulepszonych składników pasz lub technik do zastosowania w przemyśle.
Jednocześnie Emitent informuje, że do Spółki dotarły surowce od Perdue Agribusiness, które będą badane i analizowane pod kontem możliwości zastosowania wyżej wymienionych technologii.

Perdue Agribusiness LLC jest spółką wchodzącą w skład dużego amerykańskiego koncernu Perdue Farms, którego działalność w zakresie przemysłu rolno-spożywczego cieszy się ponad stuletnią tradycją i zatrudniającego ponad 20 tys. osób.. Przedsiębiorstwo pozyskuje, sprzedaje i przetwarza towary rolne, w tym zboża, nasiona oleiste, mieszanki paszowe i specjalne oleje z nasion do celów spożywczych i przemysłowych. Perdue oferuje technologię, która ma pozytywny wpływ na produkcję rolną i wydajność, stabilność ekonomiczną producentów oraz zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Dostarcza także elastyczne i przyszłościowe rozwiązania dla swoich klientów w zakresie rolnictwa ekologicznego. Perdue Farms w roku obrotowym 2018/2019 osiągnął przychody na poziomie 7,3 mld USD.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-11 Artur Bielski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki