69,0000 zł
0,58% 0,4000 zł
BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_NWZ_31_stycznia_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ-31.01.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_RN_dot._spraw_wprowadzonych_na_NWZ_31.01.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_EGM_31.01.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_EGM_31.01.2020_eng.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SB_resolutions_re_matters_on_EGM_31.01.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-03
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 31 stycznia 2020 r., godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 525.

W załączeniu Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej:
• Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

• Projekty uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

• Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 stycznia 2020 r.Podstawa prawna
§19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie NWZ 31 stycznia 2020.pdfOgloszenie NWZ 31 stycznia 2020.pdf Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZ-31.01.2020.pdfProjekty uchwał NWZ-31.01.2020.pdf Projekty uchwał z dnia 3 stycznia 2020 r., które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Uchwały RN dot. spraw wprowadzonych na NWZ 31.01.2020.pdfUchwały RN dot. spraw wprowadzonych na NWZ 31.01.2020.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 stycznia 2020 r.
Announcement EGM 31.01.2020.pdfAnnouncement EGM 31.01.2020.pdf Announcement of the Bank’s Management Board of the convention of the Extraordinary General Meeting
Draft_resolutions_EGM_31.01.2020_eng.pdfDraft_resolutions_EGM_31.01.2020_eng.pdf Draft resolutions dated 3 January, 2020 to be matters for consideration at the Extraordinary General Meeting
SB resolutions re matters on EGM 31.01.2020.pdfSB resolutions re matters on EGM 31.01.2020.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Extraordinary General meeting on 31 January 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Extraordinary General Meeting

current report no. 1/2020


date: 3 January 2020

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 402(1)
para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships,
convenes the Extraordinary General Meeting for 31 January 2020 at 12:00
noon, which shall be held at the registered office of the Bank at 10/16
Kasprzaka St. in Warsaw, room 525.


The Management Board hereby disclosed to the public:


• Announcement of the Bank’s Management Board of the convention of the
Extraordinary General Meeting,


• Draft resolutions to be matters for consideration at the Extraordinary
General Meeting,


• Resolutions of the Bank Supervisory Board regarding matters submitted
to the Agenda of the Extraordinary General Meeting on 31 January 2020.

Legal basis


§19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports
disclosed by the securities issuers and on equivalence of information
disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of
2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-03 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Banku
2020-01-03 Aleksandra Zouner
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.