REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-06-07 15:54
publikacja
2021-06-07 15:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB33_BNPP_Attachment_notification_BNP_Paribas.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. wpłynęło do Banku zawiadomienie od jednego z akcjonariuszy Banku – BNP Paribas SA („Akcjonariusz”), w którym Akcjonariusz poinformował o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku, o treści jak w załączeniu.


Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, ze zm.)
Załączniki
Plik Opis
RB33_BNPP_Attachment_notification_BNP Paribas.pdfRB33_BNPP_Attachment_notification_BNP Paribas.pdf
Informacja akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notice on the change of the total number of votes in BNP Paribas Bank
Polska S.A.

current report no. 33/2021


date: 7 June 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”)
informs that on June 7, 2021, it was notified by one of the Bank’s
shareholders, BNP Paribas SA (the “Shareholder”), about the change of
the total number of votes at the Bank’s general meeting, as attached.

Legal basis


Article 70 Item 1 of the Act of 29 July 2005 on Act on Public Offerings
and the Conditions for Introducing Financial Instruments on an Organized
Trading System and on Public Companies (consolidated text: Dz. U. of
2020, Item 2080, as amended)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-06-07 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki