REKLAMA

BLOOBER TEAM S.A.: Zawiązanie przez Emitenta nowej spółki Fearful Entertainment S.A.

2020-10-01 14:33
publikacja
2020-10-01 14:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zawiązanie przez Emitenta nowej spółki Fearful Entertainment S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej jako "Emitent") informuje, iż w dniu 01.10.2020 r. Emitent oraz Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej jako ”Partner") podpisały akt zawiązania spółki Fearful Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni.
Kapitał zakładowy Fearful Entertainment S.A. wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 1.000.000 akcji o wartości po 0,1 zł każda. Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte w 45% przez Emitenta oraz w 45% przez Partnera. Pozostałe 10% akcji zostało objętych przez inwestorów indywidualnych.
Spółka Fearful Entertainment S.A. będzie specjalizować się w produkcji gier z gatunku horror na platformy Nintendo. Dzięki połączeniu kompetencji Forever Entertainment S.A. (remake) i Bloober Team S.A. (specjalista od horrorów) we wspólnej spółce możliwe będzie pozyskiwanie najbardziej znanych IP z gatunku horrorów oraz tworzenie ich remaków.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki