REKLAMA
JUŻ JUTRO

BLOOBER TEAM S.A.: Uchwała GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A.

2022-08-11 18:55
publikacja
2022-08-11 18:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-11
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Uchwała GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. otrzymał Uchwałę nr 764/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako "GPW") z dnia 11 sierpnia 2022 roku, na mocy której Zarząd GPW postanowił:
1) określić dzień 17 sierpnia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1 636 270 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł każda (dalej jako "Akcje"), pod warunkiem dokonania w dniu 17 sierpnia 2022 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLBLOBR00014”;
2) notować Akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BLOOBER” i oznaczeniem „BLO”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-11 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki