REKLAMA

BLACK POINT S.A.: Zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.

2021-09-30 12:42
publikacja
2021-09-30 12:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BLACK POINT S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Black Point S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportów ESPI 4/2019 z dnia 21 maja 2019 r., ESPI 12/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., ESPI 5/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz ESPI 12/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. informuje, że w dniu 30 września 2021 r. pomiędzy Emitentem a Panem Marcinem Adamskim oraz Panem Grzegorzem Sokołowem podpisany został Aneks nr 4 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.
Zgodnie z Aneksem nr 4, Strony postanowiły zmienić termin umorzenia posiadanych przez Emitenta udziałów Eco Service Sp. z o.o. przewidziany Umową Inwestycyjną z dnia 21 maja 2019 r. i późniejszymi aneksami, w ten sposób, że umorzenie to nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 września 2022 r.
Pozostałe warunki wynikające z Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r. i późniejszych aneksów pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Kamila Yamasaki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki