REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie aneksu do istotnej umowy

2020-05-14 11:44
publikacja
2020-05-14 11:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-14
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do rb 28/2020 niniejszym informuje o zawarciu aneksu do umowy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie („Szpital”) w przedmiocie współpracy w realizacji projektu pn. Immunoglobulina uzyskana z osocza ludzkiego pozyskanego od dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2 (dalej: „Projekt”), zawartej w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Projekt realizowany będzie w ramach konkursu na realizację projektów dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 organizowanego przez Agencję Badań Medycznych („Konkurs”).

Aneks został zawarty w celu dostosowania postanowień Umowy do warunków Konkursu. Prawa własności intelektualnej dotyczące Projektu powstałe przy jego realizacji (w szczególności wyniki badań klinicznych) Strony przeniosą na Agencję Badań Medycznych, zgodnie z wymogami Konkursu i zapisami umowy o finansowanie, którą Szpital podpisze z Agencją Badań Medycznych.

Strony będą współdziałać w celu zawarcia z Agencją Badań Medycznych odrębnej umowy dotyczącej wykorzystania praw własności intelektualnej w celach komercyjnych przez Spółkę, co przewidują warunki Konkursu.

W ocenie Emitenta, w dobie pandemii COVID-19 nadrzędnym celem jest podejmowanie takich działań, które przyczynią się do jak najszybszego opracowania i wdrożenia do stosowania skutecznych terapii, które chronić będą społeczeństwo przed zagrożeniem jakim jest choroba zakaźna wywoływana wirusem SARS-CoV-2. Właśnie dlatego Emitent postanowił o zawarciu aneksu, aby przyspieszyć realizacje tak istotnego z punktu widzenia obecnej sytuacji zdrowotnej Projektu.


Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Marcin Piróg Prezes Zarządu
2020-05-14 Piotr Fic Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki