REKLAMA
RANKING

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Emitenta

2022-11-24 12:57
publikacja
2022-11-24 12:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-24
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent", ,,Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 informuje, o powzięciu wiadomości o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych wpisów hipoteki umownej na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przysługującym Spółce prawie własności budynków znajdujących się na tych nieruchomościach położonych w Lublinie:
• przy ul. Głównej 34 (nr KW LU1I/00108745/9 oraz nr KW LU1I/00357744/2 – na pierwszym miejscu)
• przy ul. Uniwersyteckiej 10 (nr KW LU1I/00109349/0 – na drugim miejscu),
na rzecz ACP CREDIT I SCA SICAV-RAIF z siedzibą w Luksemburgu („ACP”, „Pożyczkodawca”) w kwocie 22.100.000 euro (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy euro – 170 % wartości kwoty pożyczki) na zabezpieczenie spłaty wierzytelności ACP na podstawie umowy pożyczki z dnia 8 listopada 2022r., wraz z wszystkimi należnościami ubocznymi wynikającymi z tej umowy. O zawarciu umowy pożyczki z ACP Emitent informował raportem bieżącym nr 30/2022.

Powyższe działania stanowią realizację planu przyjętego przez Zarząd Spółki zmierzającego do realizacji strategicznych inwestycji Emitenta: Zakładu produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo Rozwojowego.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2022-11-24 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki