REKLAMA

BETACOM: Informacja o skutkach zbycia udziałów spółki Edventure Research Lab sp. z o.o.

2021-04-28 21:12
publikacja
2021-04-28 21:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Informacja o skutkach zbycia udziałów spółki Edventure Research Lab sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z podpisaniem w dniu 27 kwietnia 2021 r. Umowy sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki Edventure Research Lab sp. z o.o. („Umowa”) poniżej podaje informacje o potencjalnych skutkach finansowych Umowy jako zdarzenia po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego dla roku obrotowego kończącego się 31.03.2021r.
Kupującym udziały Emitenta w spółce Edventure Research Lab sp. z o.o. jest spółka Edv Invest sp. z o.o.

Wartość zbycia udziałów podsiadanych przez Emitenta została ustalona w Umowie na kwotę 1,5 mln zł, co oznacza że Emitent utworzy odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych w kwocie co najmniej 0,5 mln zł. Emitent wskazuje, że zapłata ceny w związku z zawartą Umową została ustalona w 7 ratach płatnych w okresie od daty zawarcia Umowy do dnia 30 czerwca 2024 r.

Zawarta Umowa nie ma wpływu na poręczenie udzielone przez Spółkę do umowy kredytowej nr KO1088/17 z dnia 18 czerwca 2018r. z Santander Bank Polska SA, której stroną jest Edventure Research Lab sp. z o.o. i Spółka. Informacja o zawartym aneksie do umowy kredytowej nr KO1088/17 wskazującym dołączenie spółki Edventure Research Lab sp. z o.o., jako strony umowy kredytowej została, podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 9/2019 z 17.06.2019r.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji w związku z możliwym, istotnym wpływem na wycenę instrumentów finansowych Emitenta. Zarząd Spółki informuje, że powyższe informacje mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych ustaleń istotności zdarzeń po dacie sporządzenia rocznego raportu okresowego za okres kończący się 31 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Magda Pleskacz Wiceprezes Zarządu Magda Pleskacz
2021-04-28 Robert Fręchowicz Członek Zarządu Robert Fręchowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki