REKLAMA

BERLING S.A.: Projekty uchwał i dokumenty na ZWZA Berling S.A.

2023-06-02 20:35
publikacja
2023-06-02 20:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_26_2023_zalacznik_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_BSA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_26_2023_zalacznik_informacje_o_akcjach_BSA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_26_2023_zalacznik_Ocena_sytuacji_Spolki_przez_RN_za_2022_rok.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_26_2023_zalacznik_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_26_2023_zalacznik_Rekomendacje_RN_dla_ZWZA_za_2022_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_26_2023_zalacznik_Sprawozdanie_RN_polityka_wynagrodzen_2022.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_26_2023_zalacznik_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2022_rok.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023 K
Data sporządzenia: 2023-06-02
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Projekty uchwał i dokumenty na ZWZA Berling S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (00-018) przy ul. Zgoda 5 lok. 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 („Spółka”), przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r., godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, Beata Wiśniewska, Bogumiła Wiśniewska, na parterze budynku przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.berling.pl w zakładce Walne zgromadzenia BERLING S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący 26 2023 załącznik formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ BSA.pdfRaport bieżący 26 2023 załącznik formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ BSA.pdf Formularz dla pełnomocnika
Raport bieżący 26 2023 załącznik informacje o akcjach BSA.pdfRaport bieżący 26 2023 załącznik informacje o akcjach BSA.pdf Informacje o akcjach
Raport bieżący 26 2023 załącznik Ocena sytuacji Spółki przez RN za 2022 rok.PDFRaport bieżący 26 2023 załącznik Ocena sytuacji Spółki przez RN za 2022 rok.PDF Ocena sytuacji spółki przez RN
Raport bieżący 26 2023 załącznik projekty uchwał.pdfRaport bieżący 26 2023 załącznik projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
Raport bieżący 26 2023 załącznik Rekomendacje RN dla ZWZA za 2022 rok.pdfRaport bieżący 26 2023 załącznik Rekomendacje RN dla ZWZA za 2022 rok.pdf Rekomendacje RN dla ZWZA
Raport bieżący 26 2023 załącznik Sprawozdanie RN polityka wynagrodzeń 2022.PDFRaport bieżący 26 2023 załącznik Sprawozdanie RN polityka wynagrodzeń 2022.PDF Sprawozdanie RN polityka wynagrodzeń
Raport bieżący 26 2023 załącznik Sprawozdanie z działalności RN za 2022 rok.PDFRaport bieżący 26 2023 załącznik Sprawozdanie z działalności RN za 2022 rok.PDF Sprawozdanie z działalności RN za 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-02 Hanna Berling Prezes Zarządu
2023-06-02 Jakub Wołczaski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki