30,8800 zł
0,03% 0,0100 zł
Bank BPH SA (BPH)

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego związane z przejęciem Banku BPH przez Alior Bank i z podziałem Banku BPH

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-19
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego związane z przejęciem Banku BPH przez Alior Bank i z podziałem Banku BPH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku BPH S.A. („Bank BPH”) w nawiązaniu do raportów bieżących Banku BPH nr 10/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r., nr 12/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r., nr 24/2016 z dnia 25 czerwca 2016 r. oraz nr 26/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu 19 lipca 2016 r. uzyskał, wspólnie z Alior Bankiem S.A. („Alior Bank”) decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na podział Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na Alior Bank części majątku Banku BPH w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wszelkie aktywa i pasywa Banku BPH, za wyjątkiem tzw. „działalności hipotecznej Banku BPH”, obejmującej portfel kredytów hipotecznych Banku BPH (wszelkie kredyty hipoteczne w PLN i innych walutach, udzielone na rzecz osób fizycznych na cele mieszkaniowe), zobowiązania finansowe wobec podmiotów z grupy GE oraz inne aktywa i pasywa związane z tym portfelem kredytów, a ponadto większościowy udział w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o. o. (jedynym akcjonariuszu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.) oraz odpowiedzialność Banku BPH związaną z tymi podmiotami („Podział”).
Ponadto zarząd Banku BPH niniejszym informuje, że w dniu 19 lipca 2016 r. powziął wiadomość o: (i) uzyskaniu przez GE Investments Poland sp. z o.o. oraz General Electric Company decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku sprzeciwu, co do zamiaru General Electric Company i GE Investments Poland sp. z o. o. stania się podmiotem dominującym wobec Banku BPH od dnia nabycia akcji Banku BPH przez Alior Bank do dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku w związku z Podziałem, a następnie ich zamiaru przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH w wyniku Podziału; oraz (ii) uzyskaniu przez Alior Bank oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku sprzeciwu, co do zamiaru Alior Banku oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. bezpośredniego nabycia przez Alior Bank akcji Banku BPH w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i udziału w kapitale zakładowym Banku BPH.
Uzyskanie opisanych powyżej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego stanowi spełnienie się trzech spośród warunków przeprowadzenia Podziału określonych w pkt. 3.2 planu Podziału.
Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-19 Monika Jabłkowska Dyrektor Departamentu Strategii i Relacji Inwestorskich
Monika Jabłkowska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.