102,45 zł
0,79% 0,80 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Zamknięcie transakcji nabycia 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-11
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zamknięcie transakcji nabycia 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 27/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz Raportu Bieżącego nr 61/2017 z dnia 22 listopada 2017 r., Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), informuje, iż w dniu 11 grudnia 2017 roku Bank oraz UniCredit S.p.A. (następca prawny Pioneer Global Asset Management S.p.A.) zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 14.746 (czternastu tysięcy siedmiuset czterdziestu sześciu) akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PPIM”), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln Euro (sto trzydzieści osiem milionów Euro). W konsekwencji Bank stał się akcjonariuszem posiadającym 100% akcji PPIM oraz pośrednio udział wynoszący 100% w kapitale zakładowym i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na dzień nabycia ww. akcji, będącym jednocześnie dniem przejęcia kontroli nad Spółką, Bank dokonał przeszacowania dotychczas posiadanych 49% akcji w PPIM. Pozytywny wpływ przeszacowania na skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Banku Pekao S.A. za rok 2017 wynosi około 400 milionów złotych. Rozliczenie nabycia akcji PPIM jest neutralne dla jednostkowego rachunku zysków i strat Banku

Nabycie PPIM spowoduje obniżenie CET1, już po zaliczeniu zysku, o którym mowa powyżej do funduszy własnych, na poziomie skonsolidowanym o ok. -0,4 pp.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION11.12.2017 - Report 65/2017: Closing
the transaction of acquisition of 51% stake in Pioneer Pekao Investment
Management S.A.With reference to the Current Report No.
27/2017 dated 1 June 2017 and Current Report No. 61/2017 dated 22
November2017, the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. with
registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the "Bank")
hereby informs that on 11 December 2017 the Bank and UniCredit S.p.A.
(legal successor of Pioneer Global Asset Management S.p.A.) executed the
final sale agreement regarding 14 746 (fourteen thousand seven hundred
forty six) shares in Pioneer Pekao Investment Management S.A. with
registered office in Warsaw (hereinafter referred to as "PPIM"),
constituting 51% stake in share capital and in the overall number of
votes in the General Meeting of PPIM for the price of EUR 138 million
(one hundred thirty eight million Euro). In consequence, the Bank has
become a shareholder holding 100% of PPIM shares and indirectly a 100%
stake in share capital constituting 100% of the total number of votes in
the General Meeting of Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. with registered office in Warsaw.On the day of acquisition
of shares referred to above, being simultaneously the day of taking the
control over the company, the Bank performed a revaluation of the 49%
stake in PPIM held to date. Positive impact of revaluation upon
consolidated profit and loss account of Bank Pekao S.A. Group for 2017
amounts to approx. PLN 400 million. The impact of acquisition of PPIM
shares upon stand-alone profit and loss account of the Bank is neutral.The
acquisition of PPIM will cause a reduction in CET1 by approx. -0.4 pp at
the consolidated level, after the profit referred to above is allocated
to own funds.Legal grounds: Article 17 Item 1 MAR - inside
information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-11 Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku
2017-12-11 Mateusz Hojdysz Dyrektor, Departament Strategii i Rozwoju Grupy
2017-12-11 Mateusz Chmielewski Dyrektor Departamentu Prawnego, Departament Prawny
2017-12-11 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich
2017-12-11 Adam Hawryluk Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Wyzeruj prowizję w pożyczce online. 0% prowizji. 100% online. RRSO 17,70%
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl