REKLAMA

BANK PEKAO SA: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

2021-07-20 16:05
publikacja
2021-07-20 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-20
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r. Pan Krzysztof Kozłowski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku, jak również ze składu Zarządu Banku, ze skutkiem na koniec dnia 3 sierpnia 2021 r.

Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


20.07.2021 - Raport 28/2021: Resignation of the Vice-President of the
Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaBank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank”)
hereby informs that on 20 July 2021 Mr. Krzysztof Kozłowski resigned
from the position of the Vice-President of the Management Board of the
Bank as well as from the composition of the Management Board of the
Bank, with the effect at the end of 3 August 2021.The resignation
did not contain the reasons for its submission.Legal basis: § 5
points 4 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 re.
current and periodic reports published by the issuers of securities and
the rules under which the information required by the laws of non-member
states shall be deemed equivalent. (consolidated text: Journal of Laws
2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-20 Wojciech Werochowski Wiceprezes Zarządu Banku
2021-07-20 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki