REKLAMA

Arctic Paper zapowiada rekordowe wyniki grupy w 2022 roku

2022-10-19 14:38
publikacja
2022-10-19 14:38

Arctic Paper nie dostrzega oznak recesji w segmencie papieru oraz celulozy i zapowiada rekordowe wyniki grupy w 2022 roku – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Michał Jarczyński.

Arctic Paper zapowiada rekordowe wyniki grupy w 2022 roku
Arctic Paper zapowiada rekordowe wyniki grupy w 2022 roku
fot. Wojciech Robakowski / / FORUM

"Mieliśmy fantastyczny I i II kwartał, mamy bardzo dobry III kwartał, IV kwartał powinien być równie dobry. Będziemy się starać utrzymywać może nie tyle wolumen, ale marżę. Spodziewam się rekordowych wyników grupy w całym 2022 roku, w tym na poziomie EBITDA" - zapowiedział prezes.

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody grupy Arctic wzrosły o ponad 53 proc. do 2,41 mld zł. EBITDA zwiększyła się do 536 mln zł z 156 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wzrósł do 400,5 mln zł z 67,9 mln zł przed rokiem.

Arctic Paper ma trzy zakłady produkujące papier: w Kostrzynie oraz w Munkedal i Grycksbo w Szwecji. Do grupy należy szwedzki producent celulozy Rottneros AB.

Według Jarczyńskiego III kwartał 2022 roku był udany dla obu podstawowych segmentów działalności grupy.

"Dla grupy Arctic III kwartał powinien być bardzo podobny do II kwartału br. Zarówno pod względem wolumenu, który był zbliżony do tego, co mieliśmy w II kwartale, jak i sytuacji rynkowej i inflacyjnej. Cały czas mierzyliśmy się w wysokimi cenami surowców, energii, logistyki, problemami z dostępem do celulozy, której cena cały czas rosła. Pomagał nam utrzymujący się wysoki popyt na różne gatunki papieru w Europie. Nasza przewaga konkurencyjna, wynikająca z lokowania 98 proc. sprzedaży na rynku europejskim, polega na tym, że możemy proponować klientom szybsze dostawy oraz mamy niższe koszty dystrybucji. W III kwartale w segmencie papieru mieliśmy wypełniony w całości portfel zamówień. Wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniesie 96 proc." - powiedział.

"Dla mnie najważniejsza jest jednak maksymalizacja marż. Koncentrujemy się na rynkach najbliższych naszym fabrykom, jak Skandynawia, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia i Zachodnia. Tu mamy silną pozycję, a przez to, że niektórzy nasi konkurencji wstrzymują produkcję lub sprzedają kilka fabryk, jak to było w przypadku np. Stora Enso, nasz udział rynkowy rośnie. Pozostajemy numerem 1, jeśli chodzi o papier książkowy premium w Europie, a w segmencie papierów graficznych awansowaliśmy na 4 miejsce. Koszty i kursy walut pozostały w III kw. na poziomie zbliżonym do II kwartału. Dlatego można spodziewać się osiągnięcia przez grupę wyników porównywalnych z II kw. br, ale bez zdarzeń jednorazowych" - dodał.

Prezes przypomniał, że w I kw. wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło ok. 96 proc., w II kw. sięgnęło 99 proc. Zapowiedział, że w IV kwartale to będzie nieco mniej, ale powyżej 90 proc. W całym roku wykorzystanie mocy produkcyjnych może sięgnąć 92-94 proc.

"W segmencie celulozy również odnotowujemy dobre wyniki. Popyt na celulozę pozostaje stabilny. W związku z sankcjami UE zablokowała eksport papieru i celulozy z Rosji. Pozostaje cały czas nierównowaga pomiędzy popytem a podażą, która jest niższa. My mamy mocno zdywersyfikowaną strukturę zakupów celulozy - kupujemy ją zarówno w Skandynawii, w Niemczech, na Półwyspie Iberyjskim, w Ameryce Północnej i Południowej. Żadna z naszych fabryk nie musiała zatrzymywać produkcji z powodu braku celulozy. Cena celulozy iglastej rosła o kilkanaście USD miesięcznie do prawie 1500 USD/t. Dopiero teraz, na początku IV kwartału, widać pewną stabilizację, nawet niewielką obniżkę ceny celulozy" - powiedział Jarczyński.

"Obecnie obserwujemy stabilizację cen celulozy. Wydaje mi się, że jest to związane z oczekiwaniem recesji na świecie. Firmy są bardziej ostrożne w zamawianiu, aby mieć mniejsze zapasy. Liczą na to, że w sytuacji, gdy będzie recesja, spadnie popyt na ich produkty, a może także oczekują, że ceny surowców jak i produktów spadną. Wszyscy mówią o recesji, ale jeśli chodzi o nasz biznes, czyli segment papieru i celulozy, póki co nie dostrzegam jej oznak" - dodał.

Prezes podkreślił, że w związku z panującą niepewnością, trudno obecnie prognozować 2023 rok dla branży papieru i celulozy.

"Dla naszej grupy I kwartał bywał w ostatnich latach bardzo dobry, ale później dla gospodarki bywało różnie. Po świetnym początku 2020 roku przyszedł Covid. Rok 2021 roku upłynął w miarę normalnie. Potem przyszedł I kw. 2022 roku i Rosja napadła na Ukrainę. W aktualnych uwarunkowaniach politycznych i gospodarczych, trudno prognozować w dłuższej perspektywie. Mam nadzieję, że w 2023 rok nastąpi powrót do normalnych warunków, zmniejszy się inflacja, +znormalnieje+ w Europie rynek energii i nastanie pokój za naszą wschodnią granicą" - powiedział.

Na początku października 2021 roku Arctic przedstawił strategię grupy 4P na lata 2022–2030, w ramach której obok papieru graficznego i celulozy, grupa rozwijać się będzie w segmencie opakowań i energii. Grupa Arctic Paper zakłada na lata 2022-2030 wzrost przychodów o 25 proc., wzrost EBITDA o około 70 proc. i wzrost marży EBITDA do 15 proc.

Łączna wartość inwestycji grupy w ramach strategii do 2030 roku jest planowana na ponad 1,5 mld zł, w tym ponad 600 mln zł trafi na rozwój nowych obszarów działalności, czyli segmentu opakowań i energii.

"We wrześniu uruchomiliśmy nową kotłownię na biomasę w fabryce w Munkedal, dzięki temu będziemy mogli odejść od wykorzystania w tej papierni gazu ziemnego. Zakończyliśmy budowę dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Grycksbo. Podobnie, jak w przypadku fabryki w Kostrzynie, przed większym projektem, chcieliśmy zrobić tam małą, testową instalację. Dzięki temu możemy przekonać się, jak w danej lokalizacji generowana jest energia ze słońca. Obecnie w trakcie uruchomienia jest też taka pilotażowa instalacja fotowoltaiczna o mocy około 0,3 MW w fabryce w Munkedal (...) Czekamy na pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej w Kostrzynie oraz ustawę 10 h, gdyż chcielibyśmy w lubuskim uruchomić projekt wiatrowy, połączony także z farmą PV oraz magazynem energii. Energia z tego obiektu będzie sprzedawana na zewnątrz grupy" - powiedział prezes.

"Prowadzimy rozmowy na temat wybudowania kotła na biomasę w fabryce w Kostrzynie. Ze względu na dość skomplikowany system uzyskiwania pozwoleń będzie to raczej perspektywa 2025-2026 roku. Na dzień dzisiejszy koszt takiej inwestycji szacuję na około 200 mln zł, ale w kolejnych latach ta kwota może się zmieniać" - dodał.

W grudniu 2021 roku grupa podpisała umowę z firmą Mazel, która przygotuje dokumentację oraz uzyska pozwolenia niezbędne do budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 17 MW w Kostrzynie. Arctic planuje także zainwestować z partnerem w onshore.

Pod koniec października ub. r. Arctic Paper i Rottneros podpisały list intencyjny w sprawie budowy fabryki opakowań z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie. Szacunkowa wartość inwestycji to około 55-70 mln zł, z czego udział Arctic Paper wyniesie 50 proc.

"Obecnie trwają prace modernizacyjne w hali, w której zainstalowane będzie 6 linii produkcyjnych. Kolejnym etapem będzie dostawa i montaż urządzeń na przełomie III i IV kwartału 2023 roku. Patrząc na zaawansowanie prac - przewidywany przez nas termin rozruchu fabryki, czyli koniec 2023, roku powinien być utrzymany" - powiedział Jarczyński.

Prezes poinformował, że Arctic otrzymuje obecnie oferty zakupu papierni, ale nie jest nimi zainteresowany.

"Trafiają do nas co kilka tygodni oferty zakupu papierni. Ale korzyści z dołączenia do grupy kolejnego zakładu produkującego papier, który nie pasuje do naszego obecnego portfolio, specjalnie nie widzę. Koncentrujemy się na optymalnym wykorzystaniu obecnych aktywów" - podkreślił.

Jarczyński zapowiedział, że Arctic chce być spółka dywidendową.

"W lipcu przyjęliśmy politykę dywidendową. Chcemy, aby Arctic był postrzegany jako spółka dywidendowa, która przedstawiam swoje plany, realizuje je, +dowozi+ wyniki i dzieli się z akcjonariuszami zyskiem" - powiedział.

Zarząd Arctic Paper przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłaty dywidendy w wysokości 20-40 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem aktualnych postanowień umów kredytowych dotyczących kowenantów finansowych oraz związanych z nimi ograniczeń dystrybucji zysku. Polityka ma obowiązywać począwszy od roku obrotowego, który zakończy się dnia 31 grudnia 2022 roku.

Za 2021 rok spółka wypłaciła 0,40 zł dywidendy na akcję. Na dywidendę trafiło łącznie 27,72 mln zł z zysku netto za 2021 rok oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym spółki.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki