Amica planuje w 2019 roku CAPEX na poziomie 70 mln zł

Amica przewiduje, że w 2019 roku zainwestuje 70 mln zł w rozwój produktów, wydatki odtworzeniowe i IT. Jeśli tegoroczna sprzedaż kuchni zwiększy się o 100 tys. sztuk, w 2020 roku konieczne mogą być inwestycje związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych w zakładzie we Wronkach – poinformował PAP Biznes w wywiadzie wiceprezes spółki Wojciech Kocikowski.

(YAY Foto)

"Jesteśmy po realizacji w ostatnich latach dużych inwestycji, takich jak automatyczny magazyn wysokiego składowania, budowa centrum logistycznego grupy i zwiększenie mocy produkcyjnych, łącznie z praktycznie już ukończoną linią piekarników o zwiększonej objętości komory przy zachowaniu standardowych wymiarów urządzenia" – powiedział wiceprezes.

"W tym roku nie planujemy istotnych inwestycji rozwojowych, CAPEX to głównie wydatki odtworzeniowe oraz standardowe koszty rozwoju produktów i IT. Dlatego też w 2019 roku nakłady nie powinny przekroczyć 70 mln zł, czyli powinny być zbliżone do poziomu amortyzacji" – dodał.

W 2018 roku nakłady inwestycyjne Amiki miały wynieść 90 mln zł, z czego 35 mln zł trafiło na uruchomienie nowej linii produkującej duże piekarniki.

Zdaniem Kocikowskiego, w kolejnych latach CAPEX może rosnąć wraz z potrzebą zwiększania mocy produkcyjnych.

"W 2019 roku wydaje się możliwy scenariusz, że zwiększymy sprzedaż kuchni o 100 tys. sztuk, podobnie jak wskazywał nasz cel na rok 2018. To spowoduje, że w roku 2020 będziemy być może musieli pomyśleć o kolejnym zwiększeniu mocy produkcyjnych w zakładzie we Wronkach" – powiedział.

Amica ma 35-proc. udział w polskim rynku w segmencie dużego sprzętu grzejnego po trzech kwartałach 2018 roku. Są to (produkty z fabryki we Wronkach. Model biznesowy Amiki zakłada, że w pozostałych segmentach spółka sprzedaje pod własnymi markami sprzęty innych producentów (towary, outsourcing produkcji).

Po trzech kwartałach 2018 roku przychody ze sprzedaży sprzętu grzejnego wolnostojącego wzrosły do 482,3 mln zł z 471,1 mln zł, sprzętu grzejnego do zabudowy zwiększyły się do 274,8 mln zł z 246 mln zł. Przychody ze sprzedaży sprzętu grzejnego pozostałego wzrosły do 153,9 mln zł z 141,7 mln zł, ze sprzedaży towarów do 1,15 mld zł z 1,02 mld zł. Pozostałe przychody zwiększyły się do blisko 26,9 mln zł z 24,2 mln zł.

EBITDA Amiki w 2018 roku mogła przebić 200 mln zł

Dzięki przełamaniu w połowie 2018 roku negatywnych tendencji rentowności produktów i towarów EBITDA Amiki mogła w całym ubiegłym roku przekroczyć 200 mln zł. Przychody producenta AGD w 2018 roku powinny znaleźć się w przedziale 2,9-3 mld zł - wynika z wypowiedzi wiceprezesa spółki Wojciecha Kocikowskiego dla PAP Biznes.

"Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretnych liczbach, ale w IV kwartale 2018 roku zgodnie z naszymi oczekiwaniami widzieliśmy kontynuację pozytywnych trendów trzeciego kwartału. Przełamaliśmy niekorzystne tendencje, które miały miejsce na początku ubiegłego roku. Obecne wzrosty wynikają z organicznego wzrostu sprzedaży na kluczowych dla nas rynkach, przy czym pozytywne tendencje dotyczą wszystkich obszarów geograficznych" – powiedział wiceprezes.

"Wskazywaliśmy w trakcie zeszłego roku, iż naszym celem za cały rok są przychody między 2,9 a 3 mld zł. To był racjonalnie wyznaczony zakres. Jednocześnie, tak jak wspomniałem, przełamaliśmy w połowie roku negatywne tendencje rentowności produktów i towarów, co sprawia, iż przekroczenie 200 mln zł na poziomie EBITDA za cały rok jest finalnie w naszym zasięgu" - dodał.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy przewidują, że EBITDA Amiki w 2018 roku wyniosła około 190 mln zł, a przychody ze sprzedaży około 2,86 mld zł. W 2017 roku producent AGD wypracował odpowiednio 191,4 mln zł i 2,65 mld zł.

"Przy stabilnej marży EBITDA w ujęciu rok do roku w minionym roku wzrost wyników napędzała nam rosnąca skala działalności, przy czym w 2017 roku obserwowaliśmy trend spadkowy marż, a od połowy zeszłego roku już wzrostowy. To dobra perspektywa na rok 2019” – powiedział Kocikowski.

Po trzech kwartałach 2018 roku przychody ze sprzedaży Amiki wzrosły o 10 proc. do 2,09 mld zł, EBITDA zwiększyła się o 5 proc. do 139,4 mln zł. Marża EBITDA spadła w tym okresie o 0,3 punktu procentowego do 6,7 proc. W samym trzecim kwartale marża EBITDA zwiększyła się o 1,2 punktu procentowego do 7,2 proc.

Amica nie obawia się spowolnienia gospodarczego, skupi się na poprawie rentowności

Pogorszenie koniunktury gospodarczej nie wpłynie na zapotrzebowanie na sprzęt Amiki. Producent AGD chce w 2019 roku skupić się na poprawie rentowności – poinformował PAP w wywiadzie wiceprezes spółki Wojciech Kocikowski.

"Cykl koniunktury gospodarczej jest rzeczą naturalną, dlatego też już na najbliższe kwartały wielu ekonomistów prognozuje spowolnienie gospodarcze na kluczowych rynkach w Europie. Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak, że popyt na sprzęt Grupy Amica wykazuje się stabilnością. Jesteśmy w większości przypadków pozycjonowani na półce średniej czy nawet niższej, jeśli chodzi o ceny naszych produktów. Znaczne wahania dotykają przeważnie wyżej pozycjonowanych produktów. Dlatego też oczekujemy stabilnych przychodów" – powiedział Kocikowski.

"Zamierzamy kontynuować eliminację nierentownych indeksów w ofercie, co być może spowoduje, że sprzedaż nie będzie tak dynamicznie rosła, jak w 2018 roku, ale naszym celem jest osiągnięcie wyższej rentowności procentowej” – dodał.

W ocenie wiceprezesa wzrosty w najbliższych kwartałach wspierać będzie ekspansja produktowa, w tym nowy piekarnik z większą komorą do pieczenia oraz rozwiązaniem pozwalającym na jego otwieranie łokciem. Spółka wprowadza do oferty w Polsce szuflady grzewcze i winiarki, czyli chodziarki do przechowania wina.

"Zakładamy w bieżącym roku kontynuację trendów, które zarysowały się w 2018 roku. Cieszy nas bardzo dobra sytuacja w Polsce i w Niemczech. Mam nadzieję, że stagnację w Rosji uda nam się odwrócić. Chcemy poprawić tam komunikację marketingowa i zarządzanie marką, co powinno nam ten rynek wzmocnić" – powiedział Kocikowski.

Po trzech kwartałach 2018 roku przychody ze sprzedaży Amiki wzrosły o 10 proc. do 2,09 mld zł, a EBITDA zwiększyła się o 5 proc. do 139,4 mln zł. Marża EBITDA spadła o 0,3 punktu procentowego do 6,7 proc.

Po trzech kwartałach sprzedaż w Polsce stanowiła 26 proc. przychodów grupy, w Europie Zachodniej 42 proc, w Europie Wschodniej 17 proc., w Europie Północnej 9 proc., a Europie Południowej 7 proc.

Wiceprezes powiedział, że największym znakiem zapytania pozostaje zachowanie rynku brytyjskiego, gdzie od grudnia 2015 Amica jest właścicielem dystrybutora AGD, spółki CDA.

"Rynek w Wielkiej Brytanii jest dla nas największą niewiadomą na ten rok, bo nie można być pewnym, co się wydarzy po 31 marca, jak przebiegnie brexit, o ile data ta się nie przesunie. Jesteśmy konserwatywni w naszych przewidywaniach, dlatego też zabezpieczamy się zarówno na poziomie finansowym - hedging walutowy, jak również na poziomie operacyjnym - zapasy. Bacznie śledzimy ryzyka związane z Wlk. Brytanią, gdzie nasza spółka CDA rozwijała się w zeszłym roku bardzo dobrze" – powiedział Kocikowski.

"We Francji będziemy kontynuować politykę eliminowania nierentownych indeksów, co powinno przełożyć się na wzrost realizowanych zysków w naszej francuskiej spółce dystrybucyjnej Sideme. Kontynuacji pozytywnych trendów spodziewamy się również na południu Europy, podobnie jak w Skandynawii" – dodał.

Amica od 2017 roku jest właścicielem francuskiego dystrybutora sprzętu AGD - spółki Sideme.

Wiceprezes powiedział, że Amica notuje obecnie stabilizację cen komponentów używanych podczas produkcji sprzętu AGD. Liczy na obniżki cen towarów kupowanych w celu ich odsprzedaży.

"W przypadku cen towarów mamy dobrą pozycję negocjacyjną, gdyż sprzyja nam sytuacja na rynku surowców. Bazowo zakładamy w tym obszarze stabilizację, natomiast widzimy potencjał do obniżenia cen zakupu" – powiedział.

Kocikowski ocenił, że presja płacowa nie powinna w tym roku się nasilać.

"Liczymy się przy tym z dalszym wzrostem wynagrodzeń pracowniczych, choć największą dynamikę w tym zakresie mamy już, jak większość polskich firm, prawdopodobnie za sobą" – powiedział.

Nabycie praw do marki Fagor zwielokrotni przychody Amiki na Półwyspie Iberyjskim

Amica, która w grudniu 2018 roku ustaliła wstępne warunki nabycia praw do hiszpańskiej marki Fagor, przewiduje, że dzięki transakcji może znacznie zwiększyć przychody na Półwyspie Iberyjskim – poinformował PAP Biznes w wywiadzie Wojciech Kocikowski, wiceprezes spółki.

Dodał, że w perspektywie realizacji strategii Amiki do 2023 roku, potencjalne dołączenie marki Fagor może przyczynić się tego, że obroty z Europy Zachodniej stanowić będą ponad 50 proc. przychodów grupy. Obecnie udział ten wynosi 42 proc.

"Podpisaliśmy term sheet z Fagor S Coopi, w związku z tym negocjujemy zapisy umowy. Czas na jej finalizację ustaliliśmy do końca lutego. Mam nadzieję, że dojdzie do jej zawarcia, ale oczywiście pewności nikt mieć nie może" – powiedział PAP Biznes wiceprezes.

"Obecnie w Hiszpanii mamy spółkę, która generuje obroty rzędu 3-4 mln euro rocznie. Ewentualne pozyskanie marki Fagor do naszego portfolio powinno pozwolić nam zwielokrotnić obroty na Półwyspie Iberyjskim" – dodał.

W grudniu 2018 roku Amica zawarła z Fagor S Coopi porozumienie ustalające wstępne, ramowe warunki transakcji nabycia praw do marki Fagor w obszarze dużego sprzętu AGD.

Polskiej spółce zostało przyznane prawo do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia finalnej umowy licencji, na wyłączność, do 15 lutego 2019 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu do 28 lutego 2019 roku.

"Nasza 10-letnia strategia HIT2023 zakłada osiągnięcie ponad 1 mld euro obrotu w 2023 roku. Patrząc na dzisiejszy potencjał, jaki mają rynki w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, jaki ma rynek hiszpański z potencjałem nie mniejszym niż rynek francuski, czy brytyjski, to Europa Zachodnia może przekroczyć 50 proc. w obrotach przy ponad 40 proc. obecnie" – dodał.

Jest to drugie podejście Amiki do przejęcia praw do marki Fagor. Pierwszą ofertę polski producent AGD złożył pod koniec 2017 roku. Wówczas cena transakcji miała wynieść 5 mln euro. Amica zamierzała sfinansować transakcję ze środków własnych oraz za pomocą długu. Oferta była ważna do 28 lutego 2018 roku.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
AMICA -1,74% 147,20
2020-01-21 17:01:39
WIG -0,84% 58 616,01
2020-01-21 17:15:01
WIG20 -0,92% 2 158,04
2020-01-21 17:15:01
WIG30 -0,92% 2 484,45
2020-01-21 17:15:01
MWIG40 -1,06% 4 040,51
2020-01-21 17:15:01
DAX 0,05% 13 555,87
2020-01-21 17:37:00
NASDAQ -0,19% 9 370,81
2020-01-21 22:03:00
SP500 -0,27% 3 320,79
2020-01-21 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.