REKLAMA

Agora zawarła umowę kredytową na 65 mln zł, Helios na 40 mln zł

2020-09-24 19:34
publikacja
2020-09-24 19:34
fot. Grzegorz Klatka / FORUM

Agora zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 65 mln zł oraz aneks do umowy o limit kredytowy na kwotę 35 mln zł z maja 2017 r. - podała firma w komunikacie. Umowy kredytowe na łączną kwotę 40 mln zł podpisał także Helios, spółka zależna Agory.

"Na mocy podpisanej umowy o kredyt oraz aneksu nr 7 i po spełnieniu warunków dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu oraz spełnienia innych wymagań, zwykle stosowanych przy udzielaniu kredytów o porównywalnej wysokości, spółka będzie dysponować dostępnym kredytem w rachunku bieżącym do łącznej wysokości 100 mln zł" - podano w komunikacie.

Termin dostępności środków w ramach umowy o kredyt to 22 września 2022 roku, a termin dostępności kredytu w rachunku bieżącym w ramach aneksu to 28 września 2022 roku.

Środki z kredytu mogą zostać wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Agory, w tym nakładów odtworzeniowych i rozwojowych, z wyłączeniem refinansowania innego zadłużenia.

W komunikacie podano, że spółka jest zobowiązana m.in. uzyskać zgodę banku na wypłatę dywidendy, realizacje programu skupu akcji własnych, dokonanie akwizycji, sprzedaż akcji spółek zależnych lub zaciągnięcie przez spółkę i jej wybrane spółki zależne dodatkowych zobowiązań finansowych. Nie może również obciążać swojego majątku trwałego.

"Wartość przyznanego finansowania może ulec zmniejszeniu, jeżeli spółka nie otrzyma prognozowanych dywidend i jednocześnie nie zrealizuje prognozowanego wyniku EBITDA powiększonego o otrzymane dywidendy" - podano w komunikacie.

Agora poinformowała także o zawarciu przez spółkę zależną Helios umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BNP Paribas Bank Polska i umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska z gwarancją spłaty 80 proc. kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łączna wartość tych kredytów to 40 mln zł - po 20 mln zł od każdego z banków.

"Banki zadeklarowały gotowość powrotu do rozmów o uruchomieniu drugiej transzy finansowania - na kolejne 40 mln zł - po ocenie wyników finansowych Helios S.A. za trzeci kwartał 2020 r. oraz sytuacji gospodarczej w Polsce" - podano w komunikacie.

Okres wykorzystania finansowania z umowy kredytowej z BNP oraz termin spłaty kredytu wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Kredyt z Santandera może zostać wykorzystany do 25 sierpnia 2022 roku, a termin jego spłaty przypada na 26 sierpnia 2022 roku. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki