REKLAMA

ATREM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z Enea Operator Sp. z o.o. pn.: „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

2023-07-18 17:37
publikacja
2023-07-18 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-18
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy z Enea Operator Sp. z o.o. pn.: „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Spółką" lub „Emitentem”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu przez Emitenta z Enea Operator Sp. z o.o. (dalej zwana „Zamawiającym”), aneksu do kontraktu realizowanego w Segmencie Elektroenergetyka, którego przedmiotem jest „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” („Umowa”), zgodnie z którym strony Umowy ustaliły, że wynagrodzenie Spółki za roboty budowlane zostanie zwiększone o kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 19.02.2021 r. oraz raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 18.03.2022 r., Emitent informuje, że w związku z zawiązanymi rezerwami na straty poniesione w związku z realizacją Umowy i zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy, w/w wynagrodzenie niemal w całości wpłynie na zwiększenie wyniku finansowego Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-18 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2023-07-18 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki