REKLAMA

ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o unieważnieniu wyboru oferty Emitenta przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie na wykonanie zadania pn.: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie

2023-06-01 15:46
publikacja
2023-06-01 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o unieważnieniu wyboru oferty Emitenta przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie na wykonanie zadania pn.: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2023 z dnia 02.05.2023 r. informuje, że w dniu 01.06.2023 r. otrzymał informację o unieważnieniu wyboru oferty Emitenta dokonanego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie (dalej zwanym Zamawiającym), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie.

Jednocześnie Zamawiający poinformował, że przystąpi do powtórzenia czynności badania i oceny ofert (w tym oceny oferty Emitenta) zmierzającej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2023-06-01 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki