3,4600 zł
-2,81% -0,1000 zł
Atende SA (ATD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_2019_Atende_z_raportami_z_przegladow.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 147 118 114 660 34 309 27 046
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 321 (83) 541 (20)
III. EBITDA 8 959 3 791 2 089 894
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 708 (772) 398 (182)
V. Zysk (strata) netto 1 015 (1 211) 237 (286)
VI. Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom podmiotu dominującego 842 (1 024) 196 (242)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 587) (79 164) (2 469) (18 673)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 823) (3 645) (2 058) (860)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 508 5 181 585 1 222
X. Przepływy pieniężne netto razem (16 901) (77 628) (3 941) (18 311)
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,02 (0,03) 0,01 (0,01)
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,02 (0,03) 0,01 (0,01)
Dane bilansowe (XIII-XXI) prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2019 oraz 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 214 976 210 017 50 559 48 841
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 139 262 125 779 32 752 29 251
XV. Zobowiązania długoterminowe 38 740 25 701 9 111 5 977
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 100 522 100 078 23 641 23 274
XVII. Kapitał własny 75 714 84 238 17 807 19 590
XVIII. Kapitał zakładowy 7 269 7 269 1 710 1 690
XIX. Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,08 2,32 0,49 0,54
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,08 2,32 0,49 0,54
Dane dotyczące półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży 119 160 83 705 27 789 19 744
XXIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 046 (861) 244 (203)
XXIV. EBITDA 4 583 951 1 069 224
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 438 3 477 1 501 820
XXVI. Zysk (strata) netto 6 261 3 680 1 460 868
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 785) (85 474) (3 215) (20 161)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 127 2 885 30 681
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 944 5 011 453 1 182
XXX. Przepływy pieniężne netto razem (11 714) (77 578) (2 732) (18 299)
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,17 0,10 0,04 0,02
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,17 0,10 0,04 0,02
Dane bilansowe (XXXIII-XLI) prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2019 oraz 31.12.2018
XXXIII. Aktywa razem 169 520 168 360 39 868 39 153
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 059 107 164 25 884 24 922
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 25 352 21 367 5 962 4 969
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 84 707 85 797 19 922 19 953
XXXVII. Kapitał własny 59 461 61 196 13 984 14 232
XXXVIII. Kapitał zakładowy 7 269 7 269 1 710 1 690
XXXIX. Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,64 1,68 0,38 0,39
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,64 1,68 0,38 0,39
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w I półroczu 2019 r.: 4,2880
średni kurs w I półroczu 2018 r.: 4,2395
średni kurs na dzień 30.06.2019: 4,2520
średni kurs na dzień 31.12.2018: 4,3000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr_2019_Atende_z_raportami_z_przegladow.pdfPSr_2019_Atende_z_raportami_z_przegladow.pdf Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. Atende S.A. z raportami z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-12 Roman Szwed Prezes Zarządu
2019-09-12 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu
2019-09-12 Jacek Forysiak Wiceprezes Zarządu
2019-09-12 Szymon Stępczak Wiceprezes Zarządu
2019-09-12 Jacek Szczepański Wiceprezes Zarządu
2019-09-12 Marzena Kuśnierz Główna księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.