REKLAMA

ATAL S.A.: Prognoza wybranych danych operacyjnych i finansowych grupy kapitałowej ATAL S.A. na rok 2017

2017-04-06 21:15
publikacja
2017-04-06 21:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2017-04-06
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Prognoza wybranych danych operacyjnych i finansowych grupy kapitałowej ATAL S.A. na rok 2017
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie („Spółka”), przekazuje do publicznej widomości prognozę wybranych danych operacyjnych oraz zysku netto grupy kapitałowej ATAL za 2017 rok.

Na podstawie wyników sprzedaży pierwszego kwartału, opublikowanych w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r, Spółka planuje w całym 2017 roku kontraktację w przedziale 2700-2900 mieszkań. Sprzedaż w pierwszym kwartale 2017 roku na poziomie 676 lokali, oznacza wzrost o ponad 34% (rdr) i jest potwierdzeniem bezpieczeństwa prognozowanych poziomów. Aktualnie w ofercie Spółki znajdują się inwestycje realizowane na 7 najważniejszych rynkach mieszkaniowych w Polsce, tj.: w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście i Poznaniu.

Spółka planuje w 2017 roku zakończenie realizacji i przekazania lokali na 23 projektach realizowanych na wszystkich dotychczasowych rynkach. Liczba przekazanych mieszkań, które zostaną uwzględnione w przychodach grupy kapitałowej, powinna wynieść między 2500 – 2700. Wynik przekazań w pierwszym kwartale 2017 roku na poziomie około 500 lokali oraz planowane zakończenia projektów w kolejnych miesiącach 2017 roku są potwierdzeniem realności przyjętych założeń. Przekazania mieszkań dotyczyć będą głównie projektów zakończonych w roku 2017 (ok. 90%), jednak na przychody wpłyną również mieszkania do przekazania na projektach zakończonych w okresach poprzednich (10%). Najwięcej przekazań spodziewanych jest w Krakowie i Warszawie (po ok. 30%), następnie we Wrocławiu (ok. 20%) oraz Łodzi i Katowicach (po ok. 10%).

Biorąc pod uwagę zarówno planowane marże, jak i stopień realizacji projektów Spółka planuje wypracowanie skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w przedziale 175 – 190 mln zł.

Spółka posiada grunty we wszystkich miastach, w których prowadzi działalność, tj.: Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Poznaniu, pozwalające na realizację w kolejnych latach 34 nowych projektów na 443 tys. mkw. PUM. Aktualnie realizowane i planowane projekty pozwolą na utrzymywanie, a nawet przekroczenie w kolejnych latach wyników planowanych na 2017 rok.

Powyższe dane zostały wyliczone przy założeniu planowanego zakończenia projektów, poziomu sprzedaży i przekazań mieszkań, stabilności poziomu kosztów, cen rynkowych mieszkań oraz stabilności otoczenia gospodarczego, prawnego i regulacyjnego. Zakłada się również utrzymanie aktualnego poziomu stóp procentowych oraz polityki kredytowej banków. W projekcji wyniku finansowego nie założono wystąpienia zdarzeń jednorazowych.
Weryfikacja niniejszych prognoz będzie dokonywana w okresach kwartalnych po zakończeniu kolejnych kwartałów 2017 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-06 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki